KanunDevlet ve hukuk

Devletin sosyal amacı. Modern devletin toplumsal amacı

Devlet özel bir politik kurumdur, toplumsal gelişme sürecinde yaratılan insanların bir toplumsal örgütlenme biçimidir. Buna ek olarak, egemenliği vardır, yetki alanındaki resmi siyasi otorite, yani yetenekleri ve sorumlulukları arasında zorlama ve yönetim vardır.

Devletin kavramı ve sosyal amacı, bu siyasi kurumun özünü, hedeflerini ve işlevlerini ortaya koymaktadır. Bu fenomenin toplumun ürünü olan sosyal olduğunu ifade eder.

Devletin ortaya çıkışı için tarihi arka plan

Daha önce de belirtildiği gibi, devlet, içinde yaşanan süreçlerin belli bir aşamasında toplumun gelişmesinden kaynaklanıyordu.

Hem oluşumu için ön şartlar hem de devletin sosyal amacı uzun süredir sayısız tartışmalar ve tartışmalara konu olmuştur. Bu vesileyle, Eskiden beri uzanan çok sayıda görüş var - bir zincir.

Devletin kökeni teorileri

Devlet kurmanın en meşhur teorileri şunlardır:

 • Toplumsal işbölümünün sonucu (Platon'a göre);
 • Ailenin kurumunun doğal gelişiminin bir sonucu (Aristoteles'e göre);
 • Devlet kurma ilahi teorisi (ilahiyatçılar tarafından geliştirilmiştir);
 • İnsanlar arasındaki toplumsal bir sözleşmenin sonucu (klasik politik düşünceyle temsil edilen Locke, Hobbes vb.);
 • Şiddet eyleminin ürünü ("Gumplowicz ve Dühring tarafından desteklenen" "tüm güç insanlara karşı şiddettir" ilkesinden);
 • Dikkatlerin çoğunun özel mülkiyetin ve sınıfların ilişkisine, daha doğrusu birbirlerine baskı yapılmasına ödenen Marx teorisi.

Devletin özü ve sosyal amacı

Düşünülen siyasi enstitü nedir? Amacı nedir? Bu sorunlar doğrudan bir önceki paragrafta ortaya konan soru - bu örgütün kökeni - nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Böylece, devlete böyle bir tanım verilir: Toplumdaki dengesini korumak için tasarlanmış bir toplumsal güç aracı.

Şimdiki zamanda, toplumsal, ekonomik ve ruhsal gelişimden sorumlu olduğu kadar, çeşitli grupların entegrasyonu ve bunların ortak, ortak hedef ve değerler etrafında birleşmesinden sorumlu olduğu da izlenimini vermektedir.

"Öz" kelimesi ile kastedilen şey

Esas, devletin toplumsal amacını ve görevlerini belirler, diğer bir deyişle onun ana (merkezi, merkezi) olmasıdır. Böyle bir merkez, devlet iktidarının sahipliği haline gelir.

Devletin özü her zaman iki katlıdır: bir taraftan tüm ortak şeylerin organizatörüdür, öte yandan toplumdaki kesime ve sosyal gruba belirli bir süre hakim olan siyasi seçkinlerin çıkarlarını hep ifade eder.

Bu dualite devletin özüne iki temel yaklaşımı ifade eder: genel toplumsal ve sınıf, ikincisi doğrudan Marx'ın bu kurumun ortaya çıkma fikri ile ilgilidir.

Toplum hayatını organize etmenin etkili bir aracı olarak devlet

Devletin toplumsal amacı ve işlevleri birbiriyle ilişkilidir, ancak değiştirilebilir kavramlar değildir. Birincisi, üzerinde durulan politik kurumun özü, anlamı ve özlemleri gibi geniş bir terim yelpazesi içerir, ikincisi, bu kurum için verilen sorumlulukların bir sınıflandırmasıdır.

Peki devletin özü ve toplumsal amacı nedir?

 1. Devlet, varolan toplumsal düzeni korumakla yükümlüdür, toplum üyelerinin ortak şeylerini yönetir, toplumun gelişimi için gerekli faaliyetleri organize eder ve kontrol eder; hem toplumdaki hem de hizmetkârı olur.
 2. Devlet bir toplumsal hakim olarak görülebilir: toplumsal uyuşmazlıkları, ulusal, dini veya sınıf temelinde ortaya çıkan çatışmaları giderir. Siyasi seçkinlerin omuzlarında toplumsal dengenin sağlanması, yalnızca içsel değil aynı zamanda dışsal çatışmalar sırasında uzlaşma bulma sorumluluğunu üstlenmektedir.
 3. Devlet kanunla kurulan çerçeve içinde şiddet kullanmaya ve bu da yasallaştırıp meşru kılma hakkına sahiptir. Bu tür şiddetin anlamı ceza (cezai), yaptırımlar vb. Yani devlet, kabul edilen mevzuatın uygulanmasını izlemekle yükümlüdür. Şiddet yasallaştırmanın anlamı buydu. Meşruiyet, devletin başındaki gücün halk tarafından tanınması anlamına gelen aynı terimdir.

Devletin görevleri

Devletin özü ve toplumsal amacı toplumun hayatında oynadığı rolü belirler. Daha önce tartışıldığı gibi, her şeyden önce, onu yönetir. Fonksiyonlar devletin faaliyetlerini, faaliyetlerinin yönünü ifade eder.
Diğer şeylerin yanı sıra, şu özelliklere sahiptir:

 • Çok yönlü;
 • Çok yönlülük ve çok yönlülük;
 • Siyasi bir kurum amaçlarıyla işlevlerin birbiriyle bağlantılı olması.

Devletin işlevlerinin sınıflandırılması

Devletin işlevleri geleneksel olarak aşağıdaki türlere ayrılmıştır:

 • Yön (harici ve dahili) temelinde;
 • Süresince (geçici ve kalıcı);
 • Önem derecesine göre (ana ve çekirdek olmayan);
 • Kamusal yaşamın alanlarına karşılık gelir .

Devletin rolü: topluma nasıl hizmet eder?

Mevcut siyasi sisteme bağlı olarak içinde yaşadığı devlet rolü değişiyor.

Kalkınma sürecinde, devletin kamusal amacı ve toplumsal değeri giderek artıyor. Tarihsel olarak, bu kolayca izlenir.

Devletin rolü iki yüz üç yüz yıl boyunca biraz değişti. Bu, örneğin, bilimsel ve teknolojik devrimden etkilenmiştir.

Ekonomik koşullar, uluslararası ilişkiler, siyasi rejim ve sistem devletin özünü belirleyen faktörlerdir.

Modern bir devletin toplumsal amacını ve bir yüzyıl önceki bir siyasi örgütlenmeyi karşılaştırırsak, çaba harcamadan birçok farklılık bulmak mümkün olacaktır.

modernlik

Peki gelişme sürecinde devletin rolü nasıl değişti? Modern devleti düşünürsek, çok yönlü, geniş çaplı bir faaliyette bulunduğu noktasına ilerlediği sonucuna varabiliriz. Dar sınıf görevler, çatışmasız toplum varlığı ilkesinden kaynaklanan sorunlara neden olur.

Küreselleşme kendi kurallarını belirlemektedir: Dolayısıyla, uluslararası ilişkiler daha da önem kazanmış, dış politika daha aktif şekilde takip edilmektedir. Toplumda yaşanan toplumsal süreçlere de çok güçlü bir şekilde etki edilmektedir: ulusal ve dini haklar için hareketler, cinsel azınlık hakları. Yüzyıllar önce sessiz kalan konular keskin bir şekilde ortaya atıldı. Devletin onlara doğru şekilde cevap vermesi görevidir.

Sosyal Tahkim ve Sosyal Koruma

Devletin amacı nüfusa sosyal destek sağlamaktır. Toplumda adı geçen denge ve ortak işlerin çözümüne ek olarak, insan hakları ve özgürlüklerinin sağlanması da omuzlarında yatıyor. Bu, nüfusun sosyal korunması görevleri listesindeki maddelerden biridir.

Ayrıca teminat içerir:

 • Çevre güvenliği;
 • Bilim ve teknolojinin gelişimi;
 • Ulusun sağlığı;
 • Toplumsal çatışmaların olmaması;
 • Nüfusun uygun yaşam standardı;
 • Kültür, eğitim, yani ulusun manevi seviyesinin desteklenmesi;
 • Annelik ve çocukluğun korunması.

Buna ek olarak, yukarıda açıklanan yasallaştırılmış şiddet, orada çıkarılan normlara ve kanunlara uygun olarak devletin düzenini sağlamaya yardımcı olur.

Sosyal devlet

Toplumsal bir devlet nedir? Sadece eşitliği sağlayabilen bir siyasal kurum olarak değil, aynı zamanda nüfusa yardım etmeye, korumaya ve herkesin çıkar ve yüklerini dağıtmaya hazır bir örgüt olarak anlaşılıyor.

Rusya sosyal bir devlet midir? Bu, ülkede aşağıdaki kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını inceleyerek belirlenebilir:

 1. Devletin her vatandaşı için iyi bir yaşam ücreti.
 2. Bütün güçlü gövdeli insanlar kendileri ve aileleri için yeterli para kazanma şansına sahiptirler.
 3. Nüfusun işsiz kısmı, devlet bütçesini yeniden dağıtarak sağlanabilme olanağına da sahiptir.

Rusya Federasyonu Anayasası'na göre Rusya sosyal bir devlettir. Bununla birlikte, yukarıda açıklanan bazı maddeler ülkede uygulanmıyor.

Rusya'nın toplumsal bir devlet haline gelmesini engelleyen nedir?

Bir sosyal devlet haline gelmek için öncelikle RF, yasal bir devlet haline gelmelidir. Ve bu, ülkenin her vatandaşının, yetkisini, görevlilerini, vekillerini ve idari organlarını da içeren Anayasada öngörülen kanunlarına uyması zorunluluğu anlamına gelir. Devletin toplumsal amacı ve işlevleri bir yönde çalışmalıdır.

Şu anda, Rusya'nın toplumsallığı yalnızca belgesel düzende yansıtılıyor. Bununla birlikte, ona yapılan resmi ifadeler çokça konuşuyor ve umut veriyor.

Toplumsal bir devlet olmak için, Rusya Federasyonu'nun mevzuatında belgelenmiş tüm normları uygulamaya koyması; Vatandaşların vazgeçilemez haklarına ilişkin tutumu gözden geçirmek; Sosyal politikanın gelişiminin ana yollarını belirleyin ve uygulayın.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 unansea.com. Theme powered by WordPress.