Entelektüel gelişimiDin

Nehir gibi Mesih'in vaftiz denir? Bir nehir olarak İsa'yı vaftiz?

Kısmen arter kumların içinde kaybeder ve kayalar sarma Lübnan dağlar Müslüman ve Musevi dünyası arasındaki doğal sınırıdır dikeni. İki bin yıl önce, o mistik yüzü oldu ve "önce" içine insan tarihini bölünmüş "nedeniyle." Filistin ırmağın adı bir olmuş ortak isim. "Ürdün" Su Büyük Blessing gerçekleştirilen su bir organ veya Epifani ayin şölen bir yer anlamına gelir.

kelime vaftiz ne yapar

Slav gelenek "vaftiz" in Mesih'in hayatında eklenmesi anlamına gelir. Antik çağda, söz çok telaffuz edilir - hreschenie. Bununla biz Mesih'e ilişkin mistik eylemi anlamına ve onun katılımıyla üretti. dönem "vaftiz" ilk anlamı bir kişinin yaşam takipçileri ve İsa Mesih'in öğretilerinin topluluğunun bir üyesi haline gelir hangi Kilisesi (değil ayin, yani sacrament), bir sır.

Helenik geleneğinde, bu eylem kelime βαπτίζω (vaptiso), yani "daldırın" veya "dip" denir. İncil'in Slav çeviride o "dalış" anlaşılmalıdır Ioann Predtecha Ürdün Nehri'nde vaftiz gerçekleştirilen yazılıdır Nerede: Hazreti John, bu töreni icat değil kendisiydi vs. "... ve vaftiz oldu, bütün Yahudiye'yi (dalmış, daldırma)" .. fakat Eski Ahit Yahudi dayanarak bu eylemleri işlemek dini ritüel. Bu tören birçok ülkede bulunabilir. Örneğin, Hindular nehri kutsal bir dalış yapın.

Antik Musevi özel

Herhangi saygısızlık için abdest almak reçete Musa'nın yasası :. herhangi bir kişinin Yahudi olmayan kan katılabilir Yahudi inancına, eski Yahudilerin adetlerine göre vb kanama sonrası, kadını yasak gıdalar tatmak, bir ceset dokundu. Böyle bir kişinin bir din değiştirme olarak adlandırılır. Bu durum sağlanan ve banyo kafirleri alarak Yahudilikte özel ritüel reçete edilmişti. Modern anlamda bu proselytes vaftiz çağrılabilir.

Her durumda, yıkama havuza bir kafa dalış ile dolu yoluyla yapıldı. Bu sembolik bir hareketti ve günahtan arındırma mistik duygusu vardı. kaynak veya toplanan yağmur akış: Temizleyici özellikleri' Tanrı'dan sadece "su sahipti.

John'un vaftiz

Yahudi ritüelleri John biliniyordu. Belli bir zamanda o kıyıya gelir Ürdün nehrinin ve Tanrı'nın yargı bir an gelir beyan eder. Tanrı'nın gözünde doğru ve günahkârların krallığında mükemmel sonsuz hayatı ile ödüllendirilir - sonsuz cezaya tabidir. John cezadan kurtuluşu ancak kusurları ve hayatını düzeltmek tövbe edilebileceğini vaaz verdi. "- Baptist denilen - Ürdün gel! Gel kaydedilecek istiyor"

John geleneksel Yahudi ayin yeni bir anlam veriyor. Ona insanları geliyor Üzeri Erden Nehri'nde vaftiz gerçekleştirir: suya dalar ve sürece bir kişinin tamamen ruhunu temizlemek değil gibi gitmeye izin vermez. Tanrı'nın seçilmiş kişi olmak, o iç dünyasının sırlarını görme olanağı vardı. Değil onların suçlarının bir itiraf peygamber ve günahkâr bir yaşam belirleyici reddini talep etti. John giderek yeni kurtarma insanların bütün topluluğu kurdu.

İsa'nın Vaftiz

Onların günahlarını zorlu bir itiraz peygamber tövbe ile aşılanmış, tüm Filistin yerinden kendisine birçok insan geldi. Ürdün kıyısında Bir gün İsa göründü. Bu olay dört misyonerleri tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İsa her günahı, itiraf ve temizlik gerek yoktu. Evanjelikler hemen suyun dışında, aynı anda, Ürdün dalmış İsa, hakkında yazmak. Peygamber Tanrı-insan kutsallığı hissettim ve önemli bir soruyu sordu: "Senin tarafından vaftiz edilmesi gerekir ve bana geliyorsun". Kurtarıcı ritüeli gerçekleştirmek için onu emreder.

Mesih'in Kabulü John vaftiz çok önemlidir. Bu aslında vaaz Baptist geçerliliğini teyit insan ahlakının yeni bir dönem olduğunu. Onun vaftiz İsa sadece dua kırk gün geçirdi ve Filistin çölde, tenha bir yere gitti sonra sonra Yahudiler arasında vaaz etmeye başladı.

İsa neden vaftiz oldu

basitleştirilmiş Bazı Protestan mezhepleri olayları ne anlama algılamaktadır. Onlara göre, İsa Bize bir örnek vermek vaftiz oldu. Ne bir örneği? O Matthew vaftiz anlamını açıkladı. 5. bölümde, İsa Eski Ahit kanununu yok etmek, ancak bunu yerine getirmek için değil dünyaya geldiğini kendisinin söylüyor. fiil anlamı ana kaynağı biraz daha farklı bir tona sahiptir. İsa o eylemini tamamlaması için kendini olduğu, bir yasa yapmak için geldi.

İlahiyatçılar birkaç mistik anlarda vaftiz gördüğünüz:

  • Vaftiz Nehri Mesih Tanrı hakkında insanlar yeni bilgi açılmıştır. Evanjelikler Eğer Kurtarıcı su çıktığınızda, Kutsal Ruh bir güvercin biçiminde indi ve tüm bu mevcut Oğlu Mesih denilen gökten bir ses duydu ve O'nun öğretilerini yürütmek için komuta açıkça göstermektedir. Hıristiyanlar bu olay ilk defa beri dünya üç kişilik Tanrı'nın tanık olmuştur, Epifani denir.
  • İsa'nın vaftiz eski İsrail ulusunun tüm ruhsal durumunu sembolize eder. Yahudiler onun buyruklarını unutulmuş ve kitlesel tövbe muhtaç, Tanrı'dan ayrıldılar. Yahudi insanlar yeni bir ahlaki durumuna geçiş yapmak gerektiğini açıkça ortaya koyuyor Christ.
  • mecazi temizlik kusurlar bu insanların dalmış edildi Ürdün Waters, tüm insanlığın manevi safsızlık taşırlar. İsa vaftiz oldu Nehri, aynı zamanda huzursuz ruhlar bir sembolüdür. İsa, kutsal su dalmış ve onları temizledi.
  • İsa - Kurban. yeryüzünde O'nun bakanlığı anlamı - insanlığın günahları için kendini feda. Musevi özel kurbanlık hayvana göre dini ayin abdest geçirmelidir önce.

Nerede mi adı "Ürdün"

Genel kanının İsa vaftiz nehir göre, bir Yahudi adı vardır. Bilimsel topluluk bu konuda bölünmüş durumda.

  • en mantıklı şey Yer adının Sami kökeni varsaymak. Bu durumda, Ürdün İbranice kelime türetilmiştir "yered" ( "aşağı", "düşer") ve kaynağın adı verilir - antik İsrail 12 kabilelerinden birinin adı.
  • Kelimenin Hint-Avrupa kökenli bir sürümü var. Antik çağlardan beri, Hint-İranlılar yaşadığı bu Ortadoğu toprakları - Filist ataları. Danu Hint-Avrupa kök anlamı "ıslak", "su", "nehir".
  • Homer "Odyssey" Rus dini filozof Dmitriy Sergeevich Merezhkovsky kıyıları bahçesinde yakın yaşamış Cydonia bir kabile, söz, çizgi gördü. O nehir Ürdün İsa'nın vaftiz Girit'ten gelip denilen sonucuna varmıştır.

Ürdün kutsal sular

Zaten 1000 yıl çağımızın önce Ürdün Nehri suları kutsal kabul. Tarihçiler cüzam hastaları nehir yıkanan sonra tedavi edildi bir sürü kanıt korumuşlardır. Diğer taraftarları kefen içinde suya indirdi. Bu yükselmeye yardımcı olacaktır inancıyla, ölüm tarihine kadar saklanır dokuyu keser.

İsa'nın vaftiz sonra, nehir kutsal kabul edilmiş ve törenler olmadan edildi. Erken Hıristiyanlar su o mucizevi ve sahip tıbbi özellikleri dikkate alınarak kullanıldı. Hıristiyanlık Bizans İmparatorluğu'nun devlet dini haline geldiğinde, sadık serbestçe imparatorluğun hareket başardık. Mesih'in Nehri vaftiz hacılar için aziz hedefi oldu.

Birçok hacı içine Ürdün bankalar tarafından, sadece kutsal yerlere saygı ödemek için. Ayrıca saygılı ibadet ve batıl vardı. Nehrin suları gençleşme bir inanç ile bir mucize şifa ve yaşlılar için bekleyen hastaları daldırın başladı. Su o bol hasat getireceğini umut ve tarlalara yağmurlama için kullanılmaya başlanmıştır. Gemilerin Sahipleri çarpışmayı önlemek ve müreffeh bir yolculuk yapmaya çalışıyorum, suyun büyük damarları işe.

Ürdün bugün

hacı akışı bu güne kadar sona ermez. Antik kayıtlara göre çağdaş İsrail topraklarında yer alan görevini Ioann Predtecha, yapılan Ürdün kıyısında yer. 1967 savaşı imkânsız sonra buna Filistin Yönetimi alanında ve erişim içinden akan nehirde Mesih'in Vaftiz.

Hristiyanların isteklerine saygı olarak, İsrail hükümeti Göl gelen Ürdün çıkışındaki sahil küçük bir bölümünü ayırdığı Kinneret (Celile Denizi). Turizm Bakanlığı katılımıyla binaların tamamı kompleksi inşa edilmiştir. Bu hac merkezi Gospel olayların tarihi bir site olarak kabul edilmez, ama tüm dünyada pek çok inananlar için kutsal sularda kendilerini batırmak için tek fırsattır.

Epifanide Harikası

19 Ocak Epifani Bayramı günü Kudüs Ortodoks Patriği, bir bayram namaz hizmetini ve suyun büyük bir kutsama yapar. Bu hizmetin doruk noktası, su içinde üç çapraz daldırma. bulunanların Bir çok yıllık yinelenen mucizesini göstermektedir. Haçın daldırma sırasında, İsa'nın vaftiz nehir serisine durur ve sular ters yönde hareket etmeye başlar. Bu fenomen videoda yakalanan birçok tanık vardır. Ürdün oldukça güçlü akımı vardır ve bu fenomeni açıklamak için doğal faktör mümkün değildir. sadık bu şekilde Tanrı gücünü gösterir inanıyoruz.

Kurtarıcı vaftiz Gerçek bir yer

sorusu İsa'yı vaftiz Ne nehir, zaten daha sonra etkinlik alanı tanımı ile, bir çözüm olarak kabul edilir ise tartışmalıdır. Yirmi Yüzyıllar boyunca, nehir yatağı İncil zamanlarda var oblivion devletler ve halklar, içine batmış, birkaç kez değişti.

Madaba'nın Ürdün kentinde Bizans İmparatorluğu'nun eski tapınak doruk korumuştur. Georgiya Pobedonostsa Kilisesi VI yüzyılın ortasında inşa edilmiştir. Onun zemin Filistin mozaik coğrafi harita ile bezenmiştir. Belgenin Hayatta kalan parçası 6 metre 15 bir boyutu vardır. Diğer şeylerin yanı sıra, harita üzerinde ayrıntılı ve Kurtarıcı vaftiz yerine gösterilen. Bu İncil olayların arkeolojik kanıt bulmak için düşünmeye bilim adamları açtı.

yerden Ürdün yılında uzak olmayan nehir Lut akar, 1996 yılında, kırk metre doğu arkeologlar bir ekip modern kanalın Kurtarıcı vaftiz gerçek bir yer keşfettim. İsrail tarafında yaklaşık bir yıl için bu yerde Mesih'in nehir vaftiz hacı ziyaret için kullanılabilir. Herkes suya alabilir ve yıkanmak veya dalış için.

Rus Vaftiz Nehri

Kiev Prensi Vladimir sadık Hıristiyan resmi din yapmaya karar verdi. dini ve laik hem tarihçiliğin, bu olayları kutsayan, farklı dinlerin Prens Vladimir anket elçileri tarafından barındırılan bahsetmemiştir. Yunan vaiz en inandırıcı oldu. 988 yılında yer aldı Rus vaftiz. Dinyeper Nehri Ürdün Kiev devlet oldu.

Hersonissos şehir - Vladimir kendisi Kırım Yunan kolonileri vaftiz oldu. Kiev Girişte, o bütün mahkeme üzerinde vaftiz buyurdu. Bundan sonra, kişisel düşmanlarına yüklenebilirliğe ağrı, o Rus vaftiz yaptı. büyük bir nehir ayini ne olacağını olarak, şüpheler ortaya çıktı. Bir saygı pagan tanrısı Perun bir ahşap heykel nehre atılan ve Kiev halkı Dinyeper ve Pochaina girişlerinin kıyısında toplandı. rahiplerin Vladimir chersonesos taurica ile gelen suyuyla ve ülkemizde yeni bir çığır gerçekleştirdi.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 unansea.com. Theme powered by WordPress.