Haber ve ToplumPolitika

Karizmatik lider tanımı, özellikleri. Kim karizmatik lider denebilir? sosyolojiye tanıtıldı "karizmatik lider" kavramı? Karizmatik lider ...

Karizmatik bir lider, başkalarının gözünde belli bir yetkiye sahip olan bir kişidir. Onun egemenliği kitleler tarafından sindirme yoluyla değil, kişisel kanaatlere dayalı olarak "Tanrı'nın seçtiği" yle desteklenmektedir.

Bu makalede, "karizmatik liderin" ne anlama geldiği (tanımı, fenomeni, ne kadar çok tezahür ettiği) ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

Karizma kavramı

İnsanlığın varlığının başlangıcından beri toplumda yalnızca yol gösteremeyen, aynı zamanda onları yöneten liderler vardı. Kibirli yoksunluk dönemlerinde bile, takipçilerinin bir an tereddüt etmedi ve sonsuza kadar kendi liderlerinden imparator ya da krala inandılar.

Bu fenomen "karizma" ismini aldı ve bu niteliklere sahip olan kişi karizmatik lider adını vermeye başladı. Tercümedeki kelime "Tanrının hediyesi" anlamına gelir ve aslında, bu fenomen birçok araştırmacı tarafından doğaüstü veya en azından süper insanüstü yeteneklerin bir koleksiyonu olarak düşünülür. Başlangıçta bu terim yöneticilere veya askeri liderlere uygulanmıştı, ancak geçen yüzyılın ortalarından beri genel kütleden sıyrılan hemen hemen herkes, çağrılmaya ve çoğunlukla kişisel niteliklere değil, başarıya, görünüşe ya da kendini tanıtmaya başladı. Karizmatik liderin ne anlama geldiği hakkında, bu yazı tartışılacaktır.

Sosyolojide "karizmatik lider" kavramı

"Karizmatik Lider" kavramı, Alman profesörü olan Ernst Troelch'in sosyolojide tanıtıldı. Daha sonra bu terim, Alman sosyolog Max Weber tarafından geliştirildi ve Alman sosyologu Max Weber, kendisi için klasik bir tanım oluşturdu ve bu fenomeni kapsamlı bir şekilde incelemeye teşvik etti. Bazı modern araştırmacılar, bu tanıma, örneğin peygamber Musa ve Hitler, Gandi ve Cengiz Han gibi kategorik olarak farklı kişilikleri genel seriden çıkarmak için bu tanıma çok daha dar bir kavram sunmayı öneriyorlar.

Weberian kavramı açısından, karizma olgusu iyi veya kötüye, erdemli veya ahlaka aykırı olamaz. Bununla birlikte, böyle bir liderin nitelik ve faaliyetlerinin evrensel ölçütlerle değerlendirilemeyeceği anlamına gelmez. Böylece, pek çok bilim adamı, belirsizliği gidermek için "karizmatik lider" kavramını netleştirmemize olanak tanıyan farklı bir tanım kullanıyor. George Barnes adlı kesin terimi sosyolojiye tanıttı; sosyoloji, çoğu zaman, seçkin kişiliklerle bağlantılı olarak "kahraman lider" kavramının kullanılması daha uygun olduğuna inanıyor.

İnsanlık tarihinde karizmatik liderler

Tarih, karizmatik bir lider olarak adlandırılabilecek birçok örneği bizde korudu. Öncelikle, bunlar ünlü generaller ve hükümdarlar: Büyük İskender, Cengiz Han, Napolyon. Yirminci yüzyılda, bu figürler çok daha fazla biliniyor ve bugün başarılı bir firma ya da toplumsal hareketin neredeyse her lideri bu rolü oynamayı taklit ediyor. Bu fenomenin incelenmesine bazı zorluklar eşlik ediyor. Tabii ki, bunun nedeni, bilimin belirli bir konseptin "ideal" bir tanımını gerektirmesi, ancak kişilikleri doğrudan idealize etmenin ve hatta sistematize etmenin hiçbir yolu yoktur. Karizmatik lider öyle olağanüstü bir figür ki aslında bu ya da o liderin bir olup olmadığı sorusuna kesin bir cevap bulmak neredeyse imkansızdır. Buna ek olarak, böyle bir kişi her zaman kriz koşullarında ortaya çıkar ve olayların önemli anlarında görülür ve görünüşünün güncelliğini belirlediğinden olumlu ya da olumsuz olarak tam olarak anlamak mümkün değildir.

Vladimir İlyiç Lenin

Sovyet tarihinde karara karizmatik bir lider kime rastlanabilir? Böyle bir liderin tipik bir örneği, Rusya'daki sosyalist devrimin yöneticisi ve lideri olan Bolşevik Partinin lideri VI Lenin olarak adlandırılabilir. Nitekim çağdaşlar ve parti üyelerine göre Lenin, siyasi figürler arasında durdu, çünkü kendisi inanılan ve herhangi bir çekincesi olmadan onu takip eden tek kişi oldu. Buna ek olarak, karizmatik bir lider olan Lenin, kompleks ekonomik ve ideolojik konuları geniş eğitimsiz kitlelere açıklama olanağına sahipti. Nefes kesici bir şekilde hayranlıkla dinlendi, ancak bunun 20. yüzyılın başlangıcı olduğunu hatırlamalıydı ve kendi sesine kıyasla sadece ciddi bir teknik araç yoktu.

Joseph Vissarionovich Stalin

Joseph Stalin, karizmatik bir liderdir; halkın babası, şimdiye kadarki en ilginç ve neredeyse fantastik devlet yaratıcısıdır. Stalin'in kişiliğinin değerlendirilmesi neredeyse her zaman belirsizdir ve çoğunlukla önyargılıdır. Kuşkusuz, bu hükümdar, devletin düşmanları olan düşmanlarını yok etme konusunda eşsiz bir kabiliyete sahipti. Elbette, hayranları arasındaki karizması ve kutsallaştırmasının çoğu, tamamen liderliğe sahip olmasına rağmen, yalnızca liderlik nitelikleri değil, ancak akıl almaz bir şey yapabileceği ve bugün bile ilham edebileceği korkusu duygusudur.

Birçok araştırmacı, Stalin'i saf bir karizmatik lider olarak görmeye eğilimli değil, ancak takipçilerinin ve taraftarlarının liderlerinin kelimenin tam anlamıyla kendini feda etmeye hazır oldukları itiraf edilmelidir. Basit askerler kendi adına nadir bulunan bir ismiyle saldırıya uğradı. Bu davalarda genellikle takipçiler, fikir (örneğin, özgürlük) veya kendi ülkesi Anavatan'ın belirli bir konsepti ile tatmin olmuşlardı.

Charles de Gaulle

Doğal bir lider olan Charles de Gaulle, Avrupa siyasi hayatı üzerinde hala önemli etkileri olan bir örnek. Başkan kendini defalarca karizma fikrine döndü ve güçlü bir insanın tarihin gidişatı üzerinde genellikle inanıldığı kadar çok etkisi olduğu fikrinin bir üyesiydi. Üstelik, iki acımasız dünya savaşından sonra Fransa, Fransa'yı refah ve dünyanın önde gelen güçlerinden birinin rolüne götürmeyi başardı ve genel sevginin her şeyde sürekli bir başarı olan belirli bir "mucize etkisi" ile desteklendiğine inanarak bu kişinin " Yeryüzü meşru oğlu " Bu ilahi hediye ortadan kaybolur vazgeçilmez olur, takipçilerin inancı da yok olur.

Üstelik, karizmatik lider de Gaulle, "Kılıçın Kenarı Üzerine" adlı kitabında defalarca, kriz durumlarında bir ulusal liderin aday gösterilmesinin bile, mevcut siyasi figürler arasında seçim yapılmasına dayalı olmadığını defalarca vurgulamaktadır. Halkın lideri, bir "güçlü dalga" nın emriyle ortaya çıktı ve general, korkutmak için onu bir fikir olarak adlandıran tarihsel kaderciliği tamamen reddetti.

Adolf Hitler

Kuşkusuz, Adolf Hitler, yirminci yüzyılın karizmatik kişilikinin en çarpıcı örneği. Yüzyıllar boyunca, Phoenix kuşu gibi Almanya'da, Avrupa'nın merkezinde bir dizi sonsuz savaşta yakıldı, bir kez daha isyan edildi, daha önce olduğu gibi daha güçlü oldu. Führer halkına gerçekten mistik bir fikir vermeyi başardı. Hitler, yalnızca takipçilerinin değil, sıradan vatandaşların da ezici çoğunluğunu ikna etmeyi başaran karizmatik bir liderdir; çünkü Aryalılar, herkesin başına üstün bir yarıştır. Bu fikir, bir süredir insanlığa gerçekte bir gezegensel ölçekte bir tehdit oluşturan çok fazla Alman topluluğunu toparlamayı başarmıştır.

Hitler'i, kesinlikle harika bir şekilde fikirlerini halk kitlelerine götürmeyi başardı ve onu kitle deliliğine neredeyse hipnotize etmeye meyilli bir tür karanlık enerjinin pıhtısı olarak göstermek alışılmıştı. Ancak, durum böyle değil. Çoğu çağdaş, Alman Führeri karakterize ediyor, ne kadar "sıradan bir kişi" değilse. Buna ek olarak, yalnızca orta sınıf ya da fakir insanlar tarafından değil, aynı zamanda aydınlanmış olanların yanı sıra toplumun zengin kesimlerinin de desteklediğini anlamak gerekir; sadece Almanya'da değil. Çılgın peşinde koşarlar mı? Büyük olasılıkla - hayır. Tabii ki, Hitler enerjisini yaratmak için akla gelebilecek ve hayal bile edemeyecek tüm fırsatları kullandı. Örneğin, kendisini Birinci Dünya Savaşı'ndaki basit cesur bir asker olarak konumlandırdı ve pratikte birden fazla kanıtladı. Zamanının en iyi oyuncularıyla konuşmaya çalıştı. Kendi halkımla yakınlaşma yolları aramaktaydım, sadece toplumun değil aynı zamanda herkesin düşünce ve ruh hallerini bilmek istiyordum. Hitler'in kendi fanatik inancıyla birleşince, Führer'in birçok hayranı ya kendisinin, fikirlerinin veya niyetlerinin hiçbir zaman şüphelenmediği böyle bir etki yarattı.

Olgunun faktörleri

Bu tip kişiliklerin ortaya çıkma olgusunun incelenmesi, aslında, bir kişinin tarihsel süreci üzerindeki etkisinin incelenmesinde ön planda olan bir sorudur. Bununla birlikte, büyük miktarda araştırmaya rağmen, bilim adamlarının kendileri için, karizmatik liderin fenomeni "engel" haline gelmiştir. Bilim adamları, siyaset bilimcileri ve sosyologlar, kökeninin mekanizmasının tam olarak anlaşılamadığını itiraf ediyorlar. Kuşkusuz hem doğuştan hem de edinilen insan becerileri burada rol oynamaktadır, ancak ne tür bir niteliklerin gerçekten onu gerekli enerjiye dönüştürdüğünü anlamak imkansızdır. Dahası, bilimsel araştırma çoğunlukla bireyi incelemeyi amaçlar, ancak böyle bir liderin ortaya çıkışının bazı ya da diğer olumlu ya da olumsuz eylemlerini ve koşullarını göz önüne almak için daha önyargılıdır. Genel olarak, karizmatik bir liderin ortaya çıkmasına neden olan üç faktör vardır.

1. Kriz. Siyasi, ekonomik, sosyal krizler, askeri başarısızlıklar vb. Tüm tezahürleri ve iç içe geçmiş halleri içinde olabilir. Devletin çöküşünün başlaması toplum için ciddi bir sınavdır. İnsanlar birçok açıdan tepki verebilir. Örneğin, toplumun fiziksel tahrip edilmesinden önce korku içinde bir artış yaşayabilir, gruplarını veya sınıfsal aidiyetlerini kaybetme korkusu ya da sıradan yaşam değerlerinin ve ayinlerin kaybedilmesiyle hayali bir acı hissedebilirler. Doğal olarak, bu koşullarda bir kişi, zaten sayısız destekçisi olan ve karizması ve Tanrı'nın seçilmişliğini tekrar tekrar kanıtlayan bir lider için, tam olarak ne yapacağını bilen birini güvenip takip etme eğilimindedir.

2. Karizmatik bir liderin ortaya çıkışını belirleyen ikinci ciddi faktör, topluluğun çoğunluğunun gayri resmi liderin meşruiyetini tanıdığı kültürel ve toplumsal meşrulaştırmadır.

3. Üçüncü faktör yalnızca halkın kitleleri arasında değil partilerde, liderleriyle resmi devlet kurumlarının temsilcileri arasında siyasi yardımdır.

Şimdi dördüncü faktör dikkat çekilirse daha önce ihmal edilen güç kazanıyor. Bu, medyada karizmatik liderin desteğidir. Son 100 yıldır, kitle iletişim araçları tüm siyasi liderlerin oluşumunda büyük rol oynamıştır ve bugünün gerçeklerinde bilgi alanında bir ya da daha fazla kişiyi destekleme gücü önemlidir.

Karizmatik liderin karakteristikleri

Bu tip liderlerin çoğu zaman bütün özelliklere ihtiyaç duyar. Onların en temelini:

  1. Toplumu değiştiren ya da kurtaran adına, radikal dönüşümü amaçlayan istisnai rolü ve misyonunun farkındalığı ve ilerlemesi. Bu, genellikle olayların gelişimini ve genellikle bir plan ya da bir reform programının bir tahmini gerektirir.
  2. Kişisel cazibe, mutlaka çekici bir görünüme sahip olmak anlamına gelmez. Tam tersine, karizmatik bir lider, kitlelerden birisi, bir küfür gibi bir küfür gibi bir kişidir. Ancak şüphesiz, böyle bir liderin yalnızca belirli bir vahşete sahip olması gerekir - bu kalite olmadan bir kahraman olmak imkansızdır. Jeanne Dark ya da Margaret Thatcher gibi kadın liderler, çağdaşların gözünde ve hatıralarında, zamanlarının çoğundan daha cesaretliydiler.
  3. En karizmatik liderin kurbanı ve mücadelesi genellikle önce gelir. Koşullar ve düşmanlarla sürekli mücadele etmek için fedakarlık ve zafer yeteneği, takipçiler ve takipçiler için önemli bir faktördür.
  4. Amaçların kimliği. Birçok araştırmacıya göre, en tanınmış lider, hedeflerinin toplumun talepleriyle tam olarak örtüştüğüne ilham vermeyi başardı.
  5. Güçlü bir düşmanın varlığı. Liderin daima birlik anlamına gelmesine rağmen, yaptığı işlerde önemli bir rol düşman arıyor, tanımlıyor ve savaşıyor. Bazen - son derece tehlikeli ve bazen gerçekte varolmayan veya düşman olarak soyut kavramları bile oynayabilir.
  6. Taraftarların etkinliği ile büyük bir rol oynuyor. Genellikle lider örgüt ya da herhangi bir hükümet kuruluşuna bile güvenmiyor. Bazen taraftarlarının durumu haklı bulan tek başlarına ele almalarını ve takipçilerinin liderlerinden çok daha radikal olmasını bekler.

Çağımızın karizmatik liderleri

Çoğu durumda modern karizmatik liderler, insanların desteğine güvenmemektedir; giderek artan bir şekilde ana etken, kişinin bilgi alanından, diğer bir deyişle medya yoluyla tanıtılmasıdır. Herhangi bir çekici yoldan, bazen bağımsız eylem yapamayacak kadar gri ve özellik taşıyan bir kişilik olabilir.

Rusya'daki modern "televizyon" liderinin bir örneği olarak Vladimir Zhirinovsky'yi getirebilirsiniz. Aslında siyasi kararları etkileyemez, onunla birlikte ölümüne kadar gidebilecek samimi, fanatik hayranlara sahip değildir. Bununla birlikte, Zhirinovsky, mükemmel oyunculuk nitelikleri nedeniyle, liderin belli bir enerjisine sahiptir.

Kuşkusuz ikinci karizmatik lider, Rusya'nın görevdeki başkanı Vladimir Putin. Devletin ekonomik ve siyasi hayatında sorunların varlığına rağmen, eylemleri çoğunlukla kitleler tarafından desteklenmektedir. Aslında, Putin'in bu tür özelliklere sahip tam bir nitelikleri yok. Örneğin, o oratoryalı değildir. Ulusal liderin karakteristik belirti olmamasına rağmen, bu kişi ülke nüfusu arasında popüler kalmaya devam ediyor.

Bugün yaşayan insanlar arasında, "saf" bir karizmatik liderin en çarpıcı örneği Fidel Castro. Ateşli bir devrimci, hünereli bir söz, ağzında değişmemiş bir Havana puroyla başarılı bir askeri lider, kesin olarak sarsılmaz yetkisini, onun kişisel nitelikleri yüzünden elde etti. Halkının saygı ve ibadetini kazanmakla kalmadı, Küba'nın bağımsızlığını da sağladı. İsmi dünyanın dört bir yanından biliniyor, hayatının geçmişi bir şeref kahramanıyla çevrili, uzun yıllar boyunca ülkesini gerçekten akıllıca yönetti. Birçoğu egemenliğini diktatörlük olarak görüyor ancak karizmatiği karakterize eden, genellikle paralel bir rekabeti tanımanın, bu yönetişim biçimi olduğu hatırlanmalıdır.

Fidel Castro - çok sayıda ayaklanma ve devrimin organizatörü, şahsen savaşlarda yer aldı, 638 girişimden sağ kurtuldu. Guinness Dünya Rekorlar Kitabına iki kez dahil olan hükümet süresi bakımından insanlık tarihinde üçüncü olan Fidel Castro, "zehirli ya da kasvetli yalnızlıktan, çapraz ya da ateşte" çoğu "kahramanca lider" olarak değil, yaşamını sona erdirme "tehlikesi" yaşıyor; ancak kendi yatağında Çok sayıda akraba, çok sayıda hayran ve takipçi.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 unansea.com. Theme powered by WordPress.