KanunDevlet ve hukuk

Kavram, konu ve türleri: hukuki eylemlerin hukuki ekspertizi. normatif yasal eylemlerin hukuki incelemenin metodoloji

normatif hukuki eylemlerin hukuki ekspertizi, denir ya gibi herhangi bir alanda geçerli olan mevzuata belge için onların uygunluğunu kontrol etmek için bir yasadır. Bu belgelerin meşruiyetini kurmak için bir ihtiyaç vardır, bu zor durumlarda kullanılır: yönetmelik, emir, sözleşmeler, vb ...

Bize o gerçekleştirilmektedir olarak normatif hukuki düzenlemelerle (kavram, denekler) ve bazı diğer ilgili konuların yasal muayene nelerin ele alalım.

genel bilgiler

Prosedür planlanan zaman, uzman soruları testin özelliklerini ve belgenin içeriğini ifşa etmek gereklidir. Daha sonra, durumu açıklığa kavuşturmak için yardımcı olacak diğer belgelerin listesini oluşturmak. Onlar vb Genelde çeşitli eylemlerini, uygulamalar, vekalet olabilir, muayene farklı yönlere sahip olabilir ..:

 • yasama düzenlemesinin bir belgede ihlal tespitinin;
 • sözleşme, vb sorumluluk, hak ve tarafların yükümlülükleri Hesaplama Yöntemine göre örneğin herhangi öğelerin analizi.;
 • transkript ve sözleşme veya anlaşma hükümlerinin daha detaylı inceleme.

Ne reçete inceleme

dokümanların incelenmesi için Sağlanan yasa uygun davranılmasını talep kontrol edilir. Mevzuat nedeniyle beceriksizlik veya kasıtlı kazara kırılabilir. çelişkilerine Federal ve bölgesel veya belediye eylemler hem tanışmadım araştırır. Analiz aynı zamanda hak ve bunları gerçekleştirmek için gereken çalışanların özgürlüklerle, tam saygı, yönetmelik ve kuruluşların başkanlarının emirlerine tabi olabilir.


Yasal eylemlerin hukuki ekspertizi onların uyumu ile kurmak:

 • Federal yasalar;
 • Kodu (idari, hukuk, ceza);
 • İlgili alanlara denetleme otoriteleri tarafından onaylanan kurallara ve düzenlemelere;
 • Bölgesel ve belediye eylemler;
 • diğer yasama davranır.

tek parti sözleşme hükümlerinin yasadışı olduğunu görürse prosedür, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işlemler sırasında, örneğin, atayabilir. Aynı zamanda normatif hukuki eylemlerin hukuki inceleme örgütün bir veya daha fazla çalışanı tarafından başlatılabilir. nedenler bu belgelerin geçerli mevzuat veya anayasal haklar hükümlerine olarak şüpheler olabilir.

Yasal eylemlerin hukuki uzmanlık metodoloji önemli işlemin tamamlanmasından önce durumlarda önleyici teftiş sözleşmeleri olduğunu. Bu belirli anlaşmalar noktaları ve taraflarca imza edilmiştir hükümlere ilişkin gelecekteki dava önlemek için izin verir. Denetim, aynı zamanda kamu düzeni ve ahlak işlem ilkelerinin yazışmalar kurdu.

Başka ne muayene netleştirebilirsiniz

Genellikle açıklanan sınav sözleşmesinin bazı noktaları açıklık getirmektedir veya hukuki anlam ve bir adımın muhtemel sonuçlarını, reçete ya imzalanmasından sonra görünen açıklamaktadır. hukuk konularında Deneyimsiz, vatandaşların sadece şu ya da bu öğe tarafından ima edilmektedir tuzaklar göremez.

Yasal kavramlar da benzer bir ses var, ama anlam farklı olabilir. Böyle bir tedavi uzmanlaşmış çeşitli alanlarda ortaya çıkabilir ve yasa bu anlamda bir istisna değildir. Bu nedenle, özel bilgiye sahip olmayan bir kişi, bu yazar koydu olması dışında sözleşmenin hatalı sonuca yapabilirsiniz. Sokaktaki basitçe fark etmedi ki ek olarak, olumsuz koşullar genellikle avukatlar tarafından maskelenir. Böylece, bazı durumlarda normatif hukuki eylemlerin hukuki muayeneyi yapan zorunludur.

uzmanlık gerekli olduğunda

belgeler verilir herhangi bir durumda, muayene atanabilir. uzmanlar tarafından incelenebilir - bütün bunlar vs Sözleşmeler, emir, yönetmelik. Bu hazırlayanlar ya hükümlerine uymak zorundadır olanlar, mevcut mevzuata uygunluğunun olarak şüpheler varsa, belge onay gerçek uzmanlar emanet etmek daha iyi olduğu anlamına gelir.

incelenmesi amacıyla özel durumlar

Ama prosedür en sık reçete edilen bir durum vardır:

 1. Böylece işlemlerde anlaşmasına göre taahhütlerin uygulanması konusunda normatif hukuki eylemlerin yasal uzmanlık gerektirebilir.
 2. işlem özellik hakkında ciddi olması ise ayrıca gerekli olabilir. Sonra, uzman sayesinde önemli ölçüde satın almak için fon kaybı riskini azaltır. Avukat böylece konut hukuka uygun hareket etmek, hem de işlem saflığını analiz en iyi nasıl bilgi verebilir.
 3. Modern çiftler giderek bir evlilik akdi imzalamak seçiyorsunuz. Sonra uzman yardımı kanuna uygunluğunun doğrulanması etmektir. Gerekirse, değişim için tavsiyelerde bulunur veya bazı noktaları ekleyin.
 4. normatif hukuki eylemlerin hukuki ekspertizi, örnekleri biz makalesinde düşünün ve kredi (mortgage fonları vb iş faaliyetleri yürütmek ve verilip. N.) büyük miktarda alınır durumlarda gereklidir. Bu durumda, faiz hesaplama ve sözleşmenin diğer maddeleri yürütülmesi ve çeşitli özel durumlarda hakların (mücbir sebep, erken ödeme, iflas, vb) yasallığını içeren bir ekonomik bileşeni olarak incelenir.
 5. tarafların ilişkinin çeşitli inceliklerini tarafından düzenlenir ve özel durumların ortaya çıkması üzerine yükümlülüklerini belirtir ek belgelerin sözleşme içine dahil olduğunda normatif hukuki eylemlerin hukuki inceleme de gerekli olabilir.

Bazen Test tüzel kişi eylem kurucu belgeleriyle sabittir standartlarıyla uyumludur kadarıyla, aslında montajı için reçete edilir.

muayene için Belgeler

kopya veya orijinal belgelerin fotokopileri, e-posta adresine gönderilen elektronik ortamda - prosedür verilen menkul üzerinde gerçekleştirilen olduğundan, bunlar çalışma için uygun bir formda taşınmalıdır. Aynı zamanda cevaplanması gereken soruların listeyle birlikte, köklü konusu olmalıdır. Bu durumda, normatif yasal eylemlerin hukuki inceleme yöntemi en iyi başvuru talebi karşılayacak.

prosedür

açıklanan prosedür, ilgili alanda gerekli tüm bilgi ve yetkinlik ile dar odaklı uzman gerçekleştirilir. Araştırmanın konusu, muayene, yönetmeliklere son değişikliklerin tümünü biliyorum düzgün faaliyetlerini uygulamak için gerekli veri tabanlarına erişim tamamen yönlendirilmelidir.

normatif yasal eylemlerin hukuki inceleme yöntemleri birkaç aşamadan oluşmaktadır:

 1. Posed büyük zorluklar.
 2. Belgenin doğruluğu analizi.
 3. Biz mevcut mevzuata uyumunu analiz edin.
 4. Müşteri isteği inceliyoruz.
 5. uzman görüşü hazırlanmıştır.

yasal vakıf

normatif-hukuki eylemlerinin yasal muayene gereksinimleri gerçekleştirilecek ne düşünün. prosedür bireysel uzmanlar ve ilgili belirli bir alanda bilgi ve uzmanlık birikmiş olan sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilebilir. Bu genel olarak, Rusya topraklarında uzman faaliyetleri tarafından yönetilen, 31 Mayıs 2001, Federal Kanun №73 41 inci maddesinde kaydedilir.

Medenî Kanun, ilgili işlem yasasını tanımlar. Böylece, Sanatta. 168 anlaşma yürürlükten kaldırılmıştır yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine etmediğini söyledi. Ve Mad. 169 yasal çerçeve ve ahlak ilkelerine aykırı olduğu durumlarda onun yasadışı tanımlar.

Uzmanlar için sorular

Uzmanlar kendi yargı ile ilgili sadece bilgi talebinde bulunabilir. örnek bir listesini düşünün. Tabii ki, bu tam değildir ve doğada geneldir, ancak istemci bir sonuç almak istiyor normatif hukuki fiilin hukuki inceleme, bir model oluşturmak için yardımcı olabilir. İşte sorular şunlardır:

 1. Belge doğru olup olmadığı?
 2. İster o hukuk ve ahlak üstünlüğüne şartlarına uyup?
 3. geçersiz bir riski var mı ve eğer öyleyse, nedir?
 4. İster belgedeki karşı tarafların hak ve özgürlüklerin ihlali var mı?
 5. İçinde herhangi bir hata var mı? Ne?
 6. Gerekli belgeler dikkate alınmıştır yasal muayene düzenlemelere konular hala nelerdir nelerdir?
 7. Ne öğeleri değiştirmek gerekir?
 8. Ne öğeler eklenir?
 9. Belirli bir öğenin yasal değeri nedir?
 10. Ne sorumlulukları belirli bir öğenin yasal anlam temelinde bir parti yapmak gerekir?
 11. Biz belgenin ayrıntılarını incelemek gerek var mı?
 12. öğe İster gizli anlam ve yorumu vardır?
 13. Nasıl daha iyi yorumlanmasında belirsizliği önlemek amacıyla paragraf yeniden formüle etmek?
 14. ister paragrafta hatalar ve yanlışlıklar var?
 15. Belgeyi desteklemiş bir kişi, bunu yapabilir mi?
 16. diğer karşı bir tarafında pozisyonunu bozar hükümler içeriyor mu?
 17. ek maliyetler istemci sonucu tarafından bir belge imzalandığı Can olur?

Bu soruları cevapladıktan sonra normatif hukuki fiilin hukuki inceleme sonucu daha eksiksiz ve net olacaktır. Ancak, konuların kapsamlı bir anlayış için her durumda belirtilmelidir. Ardından uzman değerlendirmesi doğru kararı vermenize yardımcı olacaktır.

bilirkişi raporu

tamamlanan yasal eylemlerin hukuki uzmanlığı sonra uzman görüşü hazırladı. İçinde aşağıdaki bilgiler kaydedilmelidir:

 1. Varsa tüm değişiklik ve düzenlemeleri gösteren hukuk incelemeye tabi olmuştur eylemi, temel unsurları.
 2. çalışma Nedeni. Örneğin, yeni bir yasa federal, bölgesel veya belediye düzeyinde geçti veya belge vb hukuk, hatalı bir pozisyona bir çelişki olduğunu ve gerçeği hakkında herhangi bir şüphe olduğunda edildi. N.
 3. düzenlenmesi konusudur ve ilgili maddeleri ile uyum.
 4. Bu alanda Devlet düzenlemesi.
 5. yetkinlik değerlendirilmesi.
 6. Anayasa Yasası içeriği ile uyum.
 7. tüm kurallara Tutarlılık yasal tekniğinin.

Sonuç

Bu yazıda normatif düzenlemelerin, bu sürecin kavramı ve çeşitleri hangi hukuki uzmanlığı baktı. Bu onlar için elverişsiz koşullara pahalı ve uzun vadeli anlaşma girerken bu mekanizma, örneğin, counterparties koruduğunu ortaya çıkıyor. tedbirlerin vatandaşın hak ve menfaatlerini korumak için tüm yasal eylemleri test belgeleri ile uyumu sağlamak amacı - normatif hukuki eylemlerin genel hukuki muayenede.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 unansea.com. Theme powered by WordPress.