KanunCeza hukuku

208 Ceza Kanununun Maddesi: Yasadışı silahlı bir oluşumun organizasyonu ya da ona katılma

Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 208. maddesi, yasadışı silahlı bir oluşum (IAF), birlik, ayrılma ya da başka bir grup oluşturma eyleminin yanı sıra bu tugayların finansmanı ya da idaresini de düzenlemektedir.

IAF Nedir?

IAF önemli sayıda kişiye sahiptir. Silahlarla donatılmış belirli bir iç organizasyon seviyesine sahiptirler. Düşünülen dernekler, komutanın emirlerine göre yönlendirilir.

Yasadışı olarak yabancı bir devletin hem kendi topraklarında hem de açık alanlarda oluşumuna katılım yasalarca yasaklanmıştır.

Tehlike, oluşumun etkinliğinin, iktidar dalları arasındaki ilişkilerde dengesizlik yaratması ve sosyal gerginliğe neden olmasıdır .

Bazı nüansları bilmek önemlidir. Sosyal olarak faydalı görevleri gerçekleştirmek amacıyla yasadışı silahlı bir oluşum oluşturulabilir. Örneğin, bölge sakinlerinin korunması veya toplulukta emir. Buna rağmen, oluşumun oluşumu mevcut mevzuata uygun değildir ve katılımcıları cezai sorumluluğa sokmanın temelini oluşturmaktadır.

Cezai bir yasanın amacı

Cezai bir eylemin amacı, korunan ve kanunla korunan toplumun güvenliği. İşlenen suçun konusu "Silah Yasası" nda belirtilen silahtır. Basitçe ifade etmek gerekirse, bunlar amaç bir canlının veya başka bir amaca yenmek için kullanılan nesneler veya cihazlardır.

Ceza hukukunun nesnel yanı

Cezai bir eylemin nesnel yanı, örneğin, insanları bu örgütlere dahil etmek, onları belirli beceriler konusunda eğitmek ve örgütsel bir yapı oluşturmak gibi silahlı birlik, kadrolar, ayrılma vs. organizasyonu oluşturmaktadır. Böyle bir oluşumun yönetimine ve finansmanına katılımın yanı sıra kuruluşların faaliyetlerine yardım da objektif bir parti olarak düşünülür.

Silahlı bir oluşum, belirli eylemleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir ayrılma, birlik, takım ya da başka bir grup statüsüne sahip olabilir. Örneğin, bir terör eylemi komisyonu olabilir.

Oluşumun ana işareti yasadışılığıdır. Ayrıca burada üyelerinin soğuk veya ateşli silahların varlığını da içerir. Aynı zamanda, radyoaktif maddelerin veya nükleer maddelerin yasadışı olarak dolaşımı, imalatı diğer makaleler altında niteliklidir. Bu oluşumun oluşumu, belirli eylemlerle üyelerinin komisyonunda ifade edilir ve sonuç olarak böyle bir grup oluşturulur. Örneğin, silah arama, katılımcı seçimi vb.

Bu yasadışı oluşumun yönetimi, önceden kurulmuş bir grubun faaliyetlerini organize etmeyi amaçlayan eylemlerde kendini gösterir. Örneğin, hizmet organizasyonu, planların geliştirilmesi, katılımcılar arasındaki görevlerin tasvir edilmesi, emir veya emir çıkartılması vb.

Finansman, yasadışı silahlı gruplara maddi destek sağlamak için fon sağlanması veya para toplama yanı sıra diğer faaliyetler anlamına gelir.

Ceza Kanununun 208. maddesinin 2. fıkrası, grubun görevlerine uygun olarak, gruba girme ve diğer eylemleri gerçekleştirme biçimine katılımı tanımlar. Örneğin görevde bulunmak, form almak, yemin etmek, devam etmekte olan sınıflara katılmak vb.

Oluşumun yasa dışılığı, varolan yasaları ihlal ederek yaratıldığı anlamına gelir. Bu, Ceza Kanununun 208 inci maddesinde tanımlanmıştır. Yorum, oluşum terimi - büyük bir grup bireyin belirli bir sorunun çözülmesi amacı ile kurulmasıyla sağlanır. Bununla birlikte, tugay yapısı farklı olabilir. Genellikle bir askeri oluşum modelinde yaratılmıştır.

IAF'deki silah türleri herhangi biri olabilir, ancak bir nüans vardır. Bir veya iki birim silahlanma belirtisi göstermez. Aynı zamanda, formasyondaki her katılımcının özel araçlara sahip olması da şart değildir.

Bu yasanın kompozisyonu resmi. Zararın sonuçlarının başlangıcı ne olursa olsun, suç işlemenin yapıldığı andan itibaren tamamlanmış sayılır. Bu nasıl anlaşılır? Basitçe söylemek gerekirse, Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 208. Maddesi, birkaç kişinin gruba girmesi ve en azından birkaç silah, patlayıcı madde,

Sübjektif taraf

Sübjektif tarafta, davranış, suçluluk ve doğrudan amaçla karakterizedir. Basitçe, fail, yasadışı bir suç formasyonu oluşturduğunu anladığında, Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 208 inci maddesi tarafından yasaklanmış olan yasadışı bir suç formasyonu yarattığını, onu finanse ettiğini, ona yönelttiğini veya ona katılmasını sağladığını belirtti. Suç aynı zamanda diğer kanunsuz fiil unsurlarını da içerebilir. Örneğin rehin alma, cinayet vs. Bu, 208. Maddeyle birlikte niteliklidir. Motive ve hedefler bunu etkilemez. Ceza davası konusu, tabiri caizse iyi bir hedef olabilir. Örneğin, vatandaşları suç yapılarından korumak istemektedir.

Amaç ve amaç cezayı belirlerken göz önüne alınabilir. Fakat verilen vergiyi buna benzer diğer suçlardan (silahlı isyan, eşkıya, terörizm) ayırmada belirleyici önemi yoktur.

Ceza hukukunun konusu

Kimler sorumlu tutulabilir? Bir suç yasası uyarınca Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 208. maddesi aklı başında bir kişiyi ima eder, ancak bir şart daha vardır. 16 yıla ulaşması gerekir.

Sorumluluk muafiyeti

Ceza Kanunu'nun 208. maddesinde bir teşvik kuralı bulunmaktadır. Onun notunda, gönüllü olarak formasyona katılmayı bırakan, silah teslim eden bir kişinin cezai sorumluluktan muaf tutulabileceği belirtiliyor. Burada ayrıca bir rezervasyon var. Bir kişi, eylemlerinin, ceza kanununun farklı bir kompozisyonu içermemesi koşuluyla ödüllendirilmesini bekleyebilir. Gönüllü, bir kişinin kuruluşta faaliyet göstermeye devam etme ihtimaline karşı kendi inisiyatifiyle formasyona katılmayı bırakması anlamına gelir.

ceza

Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 208. maddesi, özgürlükten mahrum bırakma cezası öngörmektedir. Terimin on beş yıla kadar olması gerekiyordu. İkinci bölüm, daha az ciddi bir cezayı tanımlar. On yıla kadar bir süre sağlar.

Eşkıya ile arasındaki fark

Yasadışı silahlı grupları ve eşkıyalıkları karıştırmamak önemlidir. Rusya Federasyonu Ceza Kanununun 208. maddesi böyle bir görevi yasadışı olarak yapmasının belirli hedeflere ulaşıldığını söyledi. Örneğin, dini, ticari, politik vb. Banditlik istikrarlı bir silahlı grup oluşturur. Amacı kuruluşlara veya vatandaşlara saldırmaktır.

Buna ek olarak, çetenin silahlı kuvvetleri en azından bir silah birimi varlığında kanıtlanabilir. Ve düşündüğümüz ceza davasında, silahlar yeterince çok sayıda özel amaçlı birim tarafından belirleniyor.

Silahlı ayaklanmadan fark

Silahlı isyandan yasadışı silahlı oluşum, yasadışı oluşumun, yetkililere karşı eylemle bağlantılı aktif eylemleri sağlamadığı gerçeği ile ayırt edilir. Şiddet içerikli içeriğin veya anayasal düzenteki değişikliklerin amacını koymaz. Fakat yasadışı silahlı bir oluşum silahlı ayaklanma hedefleri ortaya çıktığında silahlı bir ayaklanmaya dönüşebilir. Daha sonra bu davranış bir dizi suç olarak değerlendirilir .

Terörizmden fark

Yasadışı silahlı gruplarla terörizm arasındaki temel fark, işlemin niteliğidir. Bu ayırt edebilmelidir. Ayrıca, terörizm özel amaçlar sağlar: nüfusun göz korkutması, kamu güvenliğinin ihlal edilmesi, yetkililerin karar alma süreçlerine etki etmesi.

Silahlanma belirtisi olmasına rağmen Ceza Kanunu'nun 208. maddesinde cezai bir suç işlemenin amacı belirlenmemiştir. Ancak terörizm için bu özellik gerekli değildir.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 unansea.com. Theme powered by WordPress.