MaliSigorta

Sigortanın tanımı, fonksiyonları, özellikleri ve amacı

Bu makaleye başlamak için aşağıdaki tanım, bu tür bir sigorta söz konusudur. Bu terim, organizasyonlara veya kişilere çeşitli tehlikelerden sigorta koruması sağlayan belirli bir ekonomik ilişkiyi ifade eder. Bu yazıda, sigortanın işlevleri, amaçları ve türleri üzerinde duracağız.

esans

Bildiğiniz gibi, her türlü ekonomik ilişkide bazı riskler vardır, çünkü her zaman mali durumunuzu kaybetme fırsatı vardır. Bu olası bir tehlike ve "risk" kavramına dahildir.

Ekonomik bakış açısından, olumsuz sonuçlara sahip bir olayın gelecekteki olasılığı bir risk olarak adlandırılabilir. Zararla ifade edilen olumsuz risk sonucudur. Birçok şirket ve kuruluş, olumsuz şartların oluşması durumunda risk faktörleri durumunda tazminatlar almaya çalışmaktadır.

Sigortanın özünün, sigorta şirketi katılımcılarının katkılarının pahasına varolan sigorta fonlarının yaratılması olduğu sonucuna varılabilir. Bir kaza meydana gelirse, sigorta acentesi yaralı tarafa belirli miktarda para ödeyecektir.

Sigortanın temel fonksiyonları

Sigorta faaliyetleri, kural olarak yeni bir şey yaratmaz. Sigorta şirketinin katılımcıları tarafından yapılan fonların dağılımı nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Her şeyden önce, sigorta bir negatif risk durumunda bir dağıtıcı işlev yapar ve maddi tazminat ödemektedir. Sigortanın her aşamasında kesintisiz çalışma sürecini sağlayan dağıtım işlevi.

Risk fonksiyonu, maddi kayıplara yol açan çeşitli olumsuz rastgele olaylara karşı maddi koruma sağlayabilir. Her sigorta katılımcısı, mevcut sözleşmenin sona ermesinden sonra kendisine geri gönderilmeyecek bazı katkılar yapar.

Sigorta ayrıca önleyici bir işlev de yerine getirir. Uygulanması, risk derecesini ve herhangi bir sigorta olayının kötü sonuçlarını azaltarak gerçekleştirilir. Bu işlev, kazaların, kazaların veya kazaların kötü sonuçlarının önlenmesi, sınırlandırılması ve yerelleştirilmesi için alınan önlemler için kaynakların fonlanmasından dolayı uygulanacaktır. Bu işlevi yerine getirebilmek için özel bir sigorta fonu yaratmak gerekir.

Sigorta ayrıca bir tasarruf fonksiyonu da yapar. Bu, sigorta fonunun katılımcılarının hayatta kalma oranlarını sigorta yoluyla kurtarma fırsatı bulacaklarını göstermektedir. Bu tür bir tasarruf, zaten elde edilen aile servetinin korunması gereği oluşturdu.

Yatırım fonksiyonu, ücretsiz miktarlar varsa sigortalıların sigorta şirketine sigorta kurumunun fonuna yatırmalarını ve bu şirketin faaliyeti pahasına kar etmelerini sağlar.

Sigorta ayrıca bir kredi işlevi görür. Bu sigorta primlerinin iadesi ile ilgilidir.

Kontrol fonksiyonu doğru fonun oluşturulması ve gelen fonların hedef alınmasıdır.

Sigortanın amacı

Sigortanın temel amacı sigorta fonunu oluşturan kişileri korumaktır. Şirket ne kadar fazla insanı çekerse, o kadar çok sermayeye sahip olur. Dolayısıyla, sigortanın amacı her türlü olumsuz kazaya karşı kaliteli ve güvenilir sigorta koruması için sosyal ihtiyacı karşılamaktır.

Sigortanın makroekonomik konumunu göz önünde bulundurursanız, amacına sigorta fonu katılımcıları tarafından ödenen paranın birikimi ve bu fonların ekonomiye yatırılması da denebilir. Sigortanın amacı doğru seçilmiş ve etkinliğini belirleyebilecektir. Niceliksel bir tahminde bulunmak için, risklere maruz kalan müşterilerin sigorta korumasının kapsamını ve bu risklerin her birinin güvence altına alınmış sigorta seviyesini kullanmak mümkündür.

Zorunlu sigorta

Zorunlu sigortanın amacı, yolcuların mülklerine ve sağlığına nakliye esnasında meydana gelen hasar için tazminat sağlanması olasılığıdır. Aynı zamanda, hangi ulaşımın ve ulaşımın türünün kullanıldığı önem taşımıyor. Bu durumda, tüm müşterilere ortak sigorta koşulları getirildi ve yaralılara para yatırma şartı getirildi.

Zorunlu sigorta, herhangi bir ulaşım aracında ulaşım sırasında alınan zararlar için tazminatın teminatı esasında mevcuttur. Tüm sigorta ödemeleri, sigorta tazminatının ödenmesiyle veya Rusya Federasyonu kanunuyla belirlenen tazminat pahasına yapılır. Bu durumda, neden olunan hasar miktarı ve geri kazanılan yol, kullanılan nakliye türüne bakılmaksızın belirlenir.

Sosyal Sigorta

Sosyal sigortanın başlıca görevi, bazı koşullar gereği, çalışma olanağını kaybetmiş olan sigortalıların kategorileri için maddi destektir.

Bu nedenle, böyle bir sosyal sigorta hedefleri vardır:

 • Nüfusun özürlü kategorisi için geçici yardımların ödenmesini sağlamak;
 • Bazı hastalık türleri nedeniyle nakit özürlülere ödeme;
 • Jenerik sertifikalar üzerindeki ödemeler;
 • Küçük çocuklara bakan annelere nakit ödemenin sağlanması;
 • Sanatoryum-tatil köyü tedavisi sırasında imtiyaz sahibi kişilere verilen maddi destek;
 • Bebeğin doğumunda maddi yardımların ödenmesi;
 • Aynı zamanda, protez yapılarının, rehabilitasyon ekipmanlarının ve geçersiz ekipmanların edinilmesinde özürlülere sosyal yardım.

Devlet, zorunlu sosyal sigortanın amaçlarını belirler. Bu, engelli insanlara yardım etmek için yapılır.

Zorunlu sosyal sigorta amacıyla bir deşifreleme masrafı vardır. Bu belge, devletten sosyal sigorta almak isteyen kişiler için doldurulmalıdır. Eğer nüfusun özürlü kategorisine mensupsanız, devlet size yardımcı olacaktır.

Sağlık Sigortası

Bu tür bir sigorta, halkın sağlık korumasında temel korunma şeklidir.

Tıbbi sigorta, çeşitli tıbbi hizmetler için sigortalı kişilere tam veya kısmi ödeme imkânı sağlayan birkaç çeşit sigorta çeşididir.

Sağlık sigortasının asıl amacı, vatandaşlara, fon tarafından biriktirilen fonların pahasına hastalık alması durumunda tıbbi yardım alma hakkını garanti etmektir.

Emeklilik sigortası

Emeklilik sigortası, emeklilik yaşındayken vatandaşların maddi teminatıdır. Bu sigorta türü iki çeşit olabilir: devlet ve devlet dışı.

Bunlardan ilki devlet tarafından tam olarak garanti edilir ve geçim sırası yasal olarak geçer, ikincisi ise tüm nüansları dikkate alarak çok çeşitli seçeneklerle sonuçlandırılabilir.

Emeklilik sigortasının amacı, ileri yaştaki insanlar için iyi bir yaşam standartını garanti altına almaktır. İdeal olarak, çalışma ve emeklilik süresi boyunca fon alımı arasındaki fark çok fazla hissedilmemelidir.

Sigorta ilkeleri

Diğer faaliyet türlerinde olduğu gibi, sigortanın da kendi ilkeleri vardır. Dolayısıyla, sigorta şirketinin giderleri ile gelirleri arasındaki denge gözlemlenmesinden oluşması gereken eşdeğerlik ilkesi çok önemlidir. Elbette, riskler çok insanı tehdit edebilir, ancak aslında hepsi sigortalı bir olayın meydana gelmesine neden değildir.

Her bir vaka için sigorta ödemeleri ancak sigorta riskinden kaçınabilecek bu organizasyonun diğer katılımcılarının katkısı pahalıdır.

Çünkü sigorta aynı zamanda tesadüfi olma ilkesine dahildir. Bu, yalnızca olasılık ve rasgelelik işaretinde bulunan olayların sigortalanabileceğini göstermektedir.

Sigorta görevleri

Sigortanın amacı ve hedefleri, sigorta kuruluşunun kendisinin faaliyetini içerir . Ana görevler, belirli faktörlerin zorunlu olarak kullanılabilirliği olacaktır, yani:

 • Sözleşmede belirtilen tüm ödemelerin zorunlu olarak uygulanmasının yanı sıra, nüfusun sigortalı katmanlarına sosyal koruma sağlanması;
 • Sağlık sisteminin finansal istikrarını destekleme konusuna katılım;
 • Tüzel kişiliklerin ve kişilerin mülkiyetinin korunması ile ilgili çıkarların korunması.

Belirlenen amaç ve hedeflerin düzgün bir şekilde uygulanabilmesi için her sigorta şirketi devlet kurumları tarafından kontrol edilmektedir.

Temel sigorta türleri

Yukarıda belirtildiği gibi, sigortanın amacı, bir sigorta fonu oluşturulmasında yer alan kişileri korumaktır. Bu durumda, amaç herhangi bir sigorta yöntemiyle değişmeden kalır.

Hangi sigorta türleri bulunduğunu düşünün:

 1. Kişisel . Bu durumda, sağlık sigortası, sağlık, yaşam, çalışma kapasitesi ve emeklilik aylığı ile ilgili kişisel menfaatlerdir. Buna hayat sigortası, kazalar ve sağlık sigortası dahildir.
 2. Mülkiyet . Bu durumda, belirli bir malı kullanma ve bulundurma ile ilgili mülkiyet çıkarlarının varlığı hakkında konuşuyoruz. Buna, yangınlara, doğal felaketlere ve mülke verilen zararlara karşı sigorta dahildir.
 3. Sorumluluk sigortası . Burada, sigorta nesnesi diğer vatandaşlar veya organizasyonlar önünde sorumluluk kabul edilecektir. Bu tür bir sigorta, diğer vatandaşlara veya organizasyonlara ait olan sağlık veya mülkiyet için potansiyel zararlara karşı güvenilir koruma sağlayacaktır.
 4. Girişimci riskleri . Mülkiyet, iş yaparken kayıpların veya kazanılmamış gelirin telafisine ilişkin mülkiyet çıkarları olarak düşünülür. Buna mevduat sigortası, ödeme yapılmama riski, finansal garantiler, ihracat kredileri dahildir.

bulgular

Her türlü faaliyette başarılı olmak için hangi tehlikelere eşlik edilebileceğinizi düşünmelisiniz. Doğru seçilmiş bir sigorta şirketi size güvenilir koruma sağlayacaktır.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 unansea.com. Theme powered by WordPress.