Haber ve ToplumPolitika

Sivil toplum kavramı, sivil toplum yapısı, işlevi

Sivil toplum - ekonomi, sosyoloji ve hukuk - aktif farklı alanlarda bilim adamları tarafından incelenmiştir bir fenomen. Ve yine özünde hiçbir ortak bir anlayış yoktur. Sivil toplum ne olduğunu açıklar kavramlar nelerdir? Kavramlar, ilkeler, yapısı - nasıl araştırmacılar tarafından yorumlanır?

Sivil Toplumun Tanımı

Bunlardan ilkinde yönü, - Söz konusu terimin tanımı. ne tanımı birçok yaklaşım vardır sivil toplum (kavram, yapısı, işaretler bunu). bilim adamları ve antik ve ortaçağ filozofları tarafından önerilen bir kavram yoktur, sosyal bilimciler ve 19-20 yüzyıl ekonomistlerin bir teori vardır ve modern fikirleri vardır.

Biz modern anlamda sivil toplumu nelerin keşfetmek için deneyin bile Ama, biz yine birbirine çok farkıl olabilir bu fenomenin yorumların, çok büyük sayıda karşı karşıyayız. Bu nedenle, söz konusu terimin değişik yorumların şartlarda sen bakış noktalarından hiçbiri genel kabul bile dar bilimsel çevrelerde kabul edilemeyeceği gerçeğinin farkında olması gerekir. Bu bireysel araştırmacıların sadece bir sürümüdür.

serbest insan toplumu

En yaygın kavramlardan biri uyarınca, sivil toplum özgür bireylerden oluşan bir birlik olarak anlaşılmalıdır. sahibinden - Bu ekonomik bileşeninin yönüyle her kişi toplumun yapısında, yer anlamına gelir. O kişisel emek yatırımı, bilginin miktarına bağlı olarak ve becerileri varlıklarının miktarını artırmak ve kendi takdirine bağlı olarak onları bertaraf edebilirsiniz. Modern sivil Man topluma ücretsiz aile ilişkilerin kurulması, bulunduğu bölgede bir meslek seçmek.

İnsanların özgürlüğü bir başka yönü - siyaset. Adam kamu aktivite gösterdikleri, yerel öz hükümet kurulmasının, seçimde kendisine katılmaya, demokratik mekanizmaların çerçevesinde güç ve idari yetkisini devredebilir. Ayrıca, özgürlük bu yönü seçme vatandaşın hakkı olarak ifade edilir siyasi tercihlerini, çeşitli parti ve derneklerin oluşmaktadır.

modern toplumda insan özgürlüğünün toplumsal yönü hiç kimse ona bir davranış modeli empoze etme hakkına sahip olmasından ifade edilir. O kişisel etik diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranması belirleyecek güdümlü. medyada, toplantılarda - Özgürlüğün bu yönü halka görüşlerini ifade fırsatı varlığı ile tamamlanmaktadır.

çıkarların karşılıklı düşünce

kendi çıkarlarını ifade etmek üzere bu veya diğer kanalları kullanarak, aynı anda çağdaş sivil toplumda insanlar dikkate diğer insanların çıkarlarını almakla yükümlüdür. Bu anlamda, onun özgürlük diğer vatandaşların nerede etkilenen öncelikleri kısıtlanmıştır. vade kriterlerin Derneği biri de (onlara doğrudan türetilmiştir) tüm bunlar sadece haklara sahip olduğunun farkında üyeleri, aynı zamanda görevleri.

diyalektik bütünlük

Aslında ilk kez dönem "sivil toplum" kavramı, yapısı, bunun işaretleri kitabında "Hukuk Felsefesi" kamu sirkülasyon Georg Wilhelm Fridrihom Gegelem bindirildi. aile, sosyal, hem de Devlet katıldığı olanlar gibi - bu çeşitli ilişkilerin diyalektik bir bütünüdür - büyük Alman filozofu sivil toplum düşünülmektedir. Hegel, toplumun kavramları uyarınca - bu çevre, gereksinimleri kümesidir olduğunu. Diğer önemli bileşenler olan din, devlet, hukuk, aile, kültür ve diğer unsurlardır. Hegel'e göre sivil toplum - insan gelişiminin en yüksek düzeyde biridir. ondan önce kültürel olarak dorosshih olmayan kişiler, yabani, gelişmemiş toplum vardır.

Hegel'in kavram sivil eylemler klasik burjuva toplumunda en yakın olarak. Bu teoride toplumun temel öğesi - bir adam onun faaliyeti olanlar ya da diğer ihtiyaçlarının hayat geçirilmesine yönelik. Önemli bir nüans bireylerin hedeflerine ulaşabilecekleri kavramı yalnızca diğer insanlarla etkileşim.

Karl Marx ağırlıklı dayanıyordu ekonomik açıdan Hegel okutulmasına, ekledi üretim ilişkilerinin, örneğin yanı sıra bileşenleri altyapı ve üstyapı. Bu kavram, büyük ölçüde sosyal bilim Sovyet okul için öncü olmuştur. onun temelinde, yaygın SSCB bilim dünyasında yayılan politik ekonomi prensiplerini kuruldu.

komünizmi inşa

Sivil toplum kavramı, onları kapitalist anlayışı içinde ekonomik faktörün önemli rol beklenmemektedir ilginç aslında Komünist yorumlanmasında sivil toplumun yapısı. Aslında, uygun oluşumu ile özel mülkiyeti kaybolur, yani bireysel insan önceliklerin fizibilite ölçüde ilke ve standartlar devlet düzeyinde kurulacak göre değişir.

karışmama teorisi

Modern yorumların birine uygun olarak, sivil toplum onun yanında girişime bağımsız bir şekilde, durum ve hastanın geliştiren bir ortam olarak anlaşılmalıdır. Bir bütün olarak bu teori biz bu makalede önce tartıştığımız ne yakın olduğu insan özgürlüğü lehine toplumun varlığı için öncelikli kriter. Ancak, bu yorumu, Buna göre böyle bir sivil toplum, kavram, yapı, özellikler, bir belirgin ekonomik bir çağrışım olduğunu tespit edilir.

Yani toplumun devlet varlıkları böyle sonradan herhangi bir sorun olmadan bir iş bulmak amacıyla talep mesleği iş yeri açma veya alma gibi, kendileri için temin etmek mümkün olacak beklentisi ile bağımsız olarak hareket edebildiği gibi olduğunu. Buna karşılık, bireylerin ekonomik canlılığını korumak olamaz toplumlarda, güçlü bir devlet olmadan yapamaz. toplum iş yapmak ve çalışmak için istekli olup olmadığını Ama, daha sonra güç tür vatandaşların kendi çıkarları doğrultusunda temel ekonomik sektörlerdeki yasal düzenlemeler gibi, ilgili iletişim ile minimum müdahale ile sınırlı olabilir.

Kişisel çıkarların öncelik

Sivil toplum kavramı, çağdaş teoriler sivil toplum yapısı genellikle o kişinin başlıca nedeni kişisel çıkar, diğer bireylerle etkileşime girebilir nasıl fikir tamamlanır. Ama bu mekanizma (Hegel konseptiyle teorisinin Bu benzerlikte) bireyin önceliklerinin uygulanması diğer konulara iletişim olmadan yapılamaz ki sıradışı.

Rusya'da sivil toplum nedir? Bu soruyu cevaplamak için, araştırmacılar birçok çalışıyoruz, ancak genel olarak toplumun ne evrensel bir tanımını formüle etmek çok daha kolay yapmaz. Sivil toplumun Rus modelin birçok yorumu vardır. Toplumda İmparatorluğu burjuva aksan hakim olmaya başladı etmek aciliyet neoliberal yaklaşımlar kazanmış Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra, sonradan onlar iletişimin sosyalist modeli tarafından değiştirildi: Bir ülke zaman görece kısa bir süre içinde çeşitli sosyal oluşumları değiştiğini - yani Rusya sadece çünkü eğer özellikle zor araştırmacılara kesin bir cevap ver ekonomi ve toplumun gelişimi.

Sivil toplumun yapısı

Biz terimi "sivil toplum" (kavram, özü) ait yorumların biri inceledik. ilgili sosyal fenomenin yapısı - biz şu açıdan ilgileniyor. Yapısını ilgili neyi sivil toplum tanımına olduğu gibi, bilimsel ve uzman toplumda sunulan anlayışıyla, için seçenekler çok sayıda olduğunu söyleyebiliriz.

yapı - Sivil toplumun kurucu unsurları bir dizi. Genellikle gerekli dengeleri ile etkileşim olası bir farklılığa rağmen onlar, toplumun ve onun gelişiminin istikrarı sağlamak için varsayılmıştır.

sivil toplum kavramını inşa edilmiştir temel kriter bunun üzerine - Biz teori insan özgürlüğü kabul var. Ayrıca biz çalışılan konsept ile korelasyon görülebilir konular - bu meydana getiren sivil toplum, yapısı. insan özgürlüğünü garanti etmek - Bu anahtar kriterlere uygunluğu varsayarak onların faaliyetleri yoluyla öğrenebilirsiniz toplumu oluşturan unsurlar vardır.

Sivil toplum kavramı, sivil toplumun yapısı - bilimsel yaklaşımlarla çeşitli incelenebilir fenomen. Birçok modern sosyologlar toplumun yapısını oluşturan dört ana unsurları vurgulamak için tercih ediyorum. Onların özünü düşünün.

Söz konusu yorumlara izlerseniz sivil toplumun ilk unsuru, - bir sosyal sistemdir. Diğer insanların öncelikleri ile bunları birleştirmek ve çeşitli standartlar sorumluluklar öngördüğü yerine getiren - Bu bireyler bir yandan kendi çıkarları diğer yandan kendi haklarını, ifade, birbirleri ile etkileşim olduğu bir ortamdır.

sosyal sistemde ilişkilerin çeşitli uygulanan ancak bu araştırmacıların anahtar ailesini inanıyoruz edilebilir. Bir aile inşa edebilirsiniz kiminle birini bulmak için kendi arzusu - insanlar arasındaki başlıca teşvikler etkileşimi arasında. Toplumda iletişim bireylerin diğer önemli faktör - Onları iletişim kurmak için objektif bir ihtiyaç. Adam, bakış ortak noktaya göre - bu doğası gereği sosyal bir konudur. Tek başına yaşamak zor olurdu.

Bir sivil toplumun ikinci öğesi - ekonomik sistem. kendisini oluşturan kurumlar, toplum yaşam desteği temelini oluşturur. ayrıca kendi çıkarlarını hayata geçiriyor kişinin ekonomik sistemin bir parçası olarak, diğer insanların önceliklerini sağlamak için gereksinimi yanı sıra teşvik, mümkün veya gerekli önceden belirlenir.

Bir işi alma, bir yandan vatandaşı yaşamın gerekliliği kendilerini ve ailelerini desteklemek dışına yapar, diğer yandan - bu kar yapmak, onların işvereni geliştirmeye yardımcı olur. mülkiyet ilişkileri - Modern sivil toplumun ekonomik sistemin kilit bileşenleri arasında. Bir kişi, bir şeyler alışverişinde satmak, satın almak, bir şeyler sahip olabilirler ve çoğu durumda bu kişisel veya ailevi ihtiyaçları gerçekleştirilmesi ile bağlantılıdır.

Modern sivil toplumun üçüncü unsur - bu siyasi ve hukuki bir sistemdir. Rusya, belediyelere gelince, federasyon konular - Bu devlet idaresi ve daha idari birimler lokalize geçtiği kurumların kümesidir. siyasi sistem kararlılığı ve toplumun egemenliğini garanti eder. yokluğu ya da devlet kurumları zayıflığı, bir kural olarak, sosyal iletişim kalitesinde bir azalma eşlik eder. Ancak, ne kadar kararlı seçimler veya özerk yönetimin çeşitli şekillerde düzenlenmesi yoluyla toplumu kendisi tanımlayan siyasi ve hukuki bir sistemdir.

Modern sivil toplumun dördüncü unsur - manevi ve kültürel bir sistemdir. Toplumun stabilite açısından, hem de toplum stabilitesi için önemli kriterlerden biridir temel değerleri, tarihsel süreklilik en önemlilerinden biri kabul edilebilir. Örneğin, ekonomik ve politik alanda krizler olduğunda sosyal iletişimin manevi ve kültürel bileşeni, yeri doldurulamaz bir rol oynayabilir. Bu uygun sosyal değerlerin bunların çoğunluğu kendi çıkarı temelinde öncelikle hareket etme eğiliminde bir ortamda bireylerin dengeli etkileşimin hizalama mekanizmaları konusunda rehberlik edebiliyoruz aynı zamanda.

Bunlar sivil toplum kavramı, sivil toplumun yapısı ile belirlenebilir hangi uyarınca kavramların örnekleridir. Bu makalede daha önce belirtildiği gibi, konuyla ilgili birçok yorumu vardır. Sadece versiyonu, ama oldukça mantıklı dikkat ve modern toplumlarda iletişim kurma genel özgünlüğünü yansıtan - Bu nedenle, yorumlanması tarafımızca verilmiş.

Sivil toplum işlevi

Biz sivil toplum (kavram, yapı) farklı yorumların anlaşılmaktadır nasıl araştırdı. İlgili kategorinin işlevleri - Bizim ilginç yönü şu. Yine toplumun araştırma, ilgili özellik yönünden farklı teoriler çok sayıda olduğunu belirtmek gerekir.

Bunlardan birinde, sivil toplum öncelikleri kişi, yetenekleri, meslek başarıyla uygulanması sorumludur. İnsanlar bir şeyler aspire her zaman vardır. Sivil toplum onların arzularına katkıda bulunacak olursa, o zaman ilgili demektir toplumsal kurum normal çalışıyor.

Devletin gelişmesi için gerekli bir koşul - Birçok araştırmacı sivil toplum ve onun işlevlerini oluşturan şeyin soruyu cevaplamak için çalışıyoruz, sonuca o ortamı gelir. toplum sürdürülebilirlik gerekli kriterleri ve siyasi gücü uymuyorsa yakında kendisine verilen görevleri çözmek için yeteneğini kaybeder. Bu anlamda, devlet ve toplum bir başka tamamlar, karşılıklı bağımlılık ile karakterize edilir.

vatandaşların çıkarlarını korumaktır - terimin başka yorumlama toplumun temel işlevi olduğunu göstermektedir. İnsanlar kişisel ihtiyaçlarının farkına varması için kendilerine sunulan kaynakların özel hayata yapılan doğru müdahalelerle oluşabilir diğer konuların irade, bir sonucu olarak yok olmayacak emin olmamızı gerekiyor.

Nasıl sivil toplum

Biz neyi sivil toplumu (kavram, yapı) açıklayan kavramını araştırdı sonra düşünülebilir sonraki önemli yönü, - toplumun oluşumu. bazı faktörlerin etkisi altında insan etkileşimi ortama karşılık gelen oluşur?

Araştırmacılar bunların aşağıdaki listeyi ayırt:

  • ekonomik;
  • yasal;
  • teknoloji;
  • kültürel.

Yani sistematik bir şekilde farklı ilişkiler kurma, bireylerin etkileşim başlar geçtiği mekanizmaları geliştirilmiştir toplumda sözü kürelerin her gelişmesiyle vardır.

Yani, biz bilim adamları klasik alimlerinden bir vizyon olduğunu sivil toplum (kavram, yapısı, fonksiyonları) ne düşünün ki temel kavram, öğrendik, komünist fikirlerinden modern uzmanların destekçileri. Aktif tartışmanın oluşum faktör - Söz konusu fenomen olduğunu gördük. için, bu bireylerin şahsi çıkar, manevi, kültürel simge ve kamu isteğinden kaynaklanıyordu edildiği bir ortamdır iletişimin çeşitli yürütmek: Biz neyi sivil toplumu (kavram, yapı, işlev) özetlemek çalışırsanız, kısaca aşağıdaki gibi bu fenomeni karakterize etmek mümkündür kendi çıkarları korunması, hem de politik ve sosyal sistemin istikrarı sağlamak.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 unansea.com. Theme powered by WordPress.