FormasyonBilim

Devlet, hukuk ve din düzenleyici fonksiyonu. düzenleyici standartlar

üyeleri arasında ilişkilerin düzenleyicileri - Birçok farklı her toplumda davranış kuralları vardır. Hatta ilkel toplumda insan gelişiminin, erken aşamalarında, insan etkileşimi mononorm sistemi tarafından yönetilir. Bunlar çok çeşitli ritüelleri, mitleri, gümrük, tabuları, yeminleri ve dahil. Topluluk sözde düzenleyici fonksiyonunu yürütülen D. Onların yardımı ile. yerine insanlığın gelişmesiyle birlikte mononormam olmak üzere üç ana gruba ayrılır daha gelişmiş kontroller, geldi:

 • sosyal;
 • mühendislik;
 • Doğal.

Bu arada, doğaldır üçüncü, sadece yasal literatürde tahsis edilir. Bu yazımda, sadece sosyal düzenleyiciler hakkında düzene yani kuralları gidecek ve hayatlarının farklı alanlarında toplumun tüm üyelerinin davranışlarını kolaylaştırmak. hukuki, ahlaki, kültürel, düzenleyici standartlar olabilir. Bu tür her biri için, bu makalenin sonraki bölümlerinde bkz.

sosyal düzenleme

toplumda, birbirlerine göre insanların davranışları nedeniyle toplum tarafından belirli etkisine. Bu sosyal düzenlemedir. Eski yönetmelikte olduğu gibi, toplumun bütününü değil etkiler ve belirli bir kişi veya grup ile O nedensel ve normatif ayrılabilir.

Nasıl sosyal düzenleme? Bunu yapmak için, özel yöntemler toplumda geliştirilmiştir. Bunlar düzenleyici standartlardır. Bunlar öncelikle doğru uygular içerir. Bu sistem davranış toplum resmen belirli kurallara tüm üyeleri için zorunludur. düzenleyici normlar, başka tür ise öyle, özel zamanla gelişebilir ve insanların yaşam oldukça büyük grubun deneyime dayalı davranış bu kurallar. Aynı zamanda diğer bir deyişle, ya gönüllü ya da alışkanlık kuvveti ile, herhangi bir baskı olmaksızın gerçekleştirilmektedir. düzenleyici standartların sonraki tipi ahlakidir. iyi ve kötü, iyi ve kötü, doğru ve yanlış, vb. D. kavramına dayalı davranış kuralları Bu set Onlar, yani kamu kınama önlemler toplumun bilinç var ve kamuoyu tarafından desteklenen.

Ahlak kişisel (içsel bireyin inanç) ve halkı olduğunu - toplumun en üyeleri tarafından benimsenen. Düzenleyici fonksiyon aynı zamanda dini normlar tarafından yürütülür. Bunlar doğaüstü inanç dayanmaktadır davranış kuralları vardır. Onlar ahirette mutlu bir yaşamın veya misilleme yapılacağı korkusu, cezalandırma umut ile desteklenmektedir.

Nasıl ilkel dünyada düzenleyici fonksiyonu oldu?

Büyüler, mitler, gümrük, tabular, ritüeller, yemin, yemin, vs - .. antik insanların düzenleyici yerleşim davranışının tüm formlar. mitler ve efsaneler aracılığıyla, gerekli veya yasak davranışı hakkında bilgi iletir. Bu iyi ve kötü hikaye, ve bazı davranış feat gibi görünüyor ve takip etmek tabidir genellikle.

Gümrük - yani, doğada eğitim ve yaşlıdan gence doğru geçirilir hayatın önceki nesillerin hakkında bilgiler. belirli bir sırayla insanlar tarafından yapılan ritüeller, bu eylemin, çünkü alışkanlık, sembolik taşıyan ve gönüllü gelince.

Ne insanoğluna devletlerin ortaya çıkışını verdi?

insan medeniyetinin tarihinin başlangıcı birincil kuruluşlarındaki Hayvan Örgütü hatırlatan insanların toplumların oluşumu (sürüsünün, sürünün, vb. D.) olarak kabul edilir. Devletin düzenleyici fonksiyonu ve ilkel toplumda var olduğunu olanlardan farklı birçok bakımdan onun mekanizmalar: Orada önemli değişiklikler olmuştur insanların hayatlarında ilk devletlerinin ortaya çıkışıyla birlikte. Tabii ki, o mevcut sosyal ilişki barındıran devam etti ama onun asıl amacı sadece kendi kontrolleri, aynı zamanda yoğun bir gelişmeydi.

Sosyal, ekonomik, kültürel ve devletler arası fonksiyonları da dahil olmak üzere devlet düzenleyici işlevi tarafından gerçekleştirdi. Bu toplumsal üretim (ekonomi) her iki örgüt amaçlanıyor ve kurulması ve toplumda kişinin tam gelişmesi, hem de devletler arası etkileşimleri ortaya çıkması için gerekli koşulları yaratmak anlamına gelir.

Devlet regülasyon mekanizmaları kavramı

Ayrıca bu yazıda hukuki, ahlaki, kültürel ve dini normlar odaklanmak ve toplumda düzenleyici fonksiyonunu yürütülen yardımıyla olacaktır. Bu tiplerin her biri kendi özellikleri vardır. Her şeyden önce ben bir yasal yerleşim özünü ortaya çıkarılmasını istiyorum. Bu kavram altında halkla ilişkiler amaçlı etkiyi, anlamamız gerekir ve bu tür düzenleyici hukuk gibi belirli yollarla düzene amacı vardır. Bunlar yasal ve sübjektif yükümlülük ve deneklerin haklarını ve bunların eylem ve görünüm koşullarını tanımlar. Bu standartların her zihin ve insanın iradesini etkiler ve onun davranışını denetlemek için onların yardımıyla. Kısacası, düzenleyici fonksiyonu tüm kuralları için doğru ortak tarafından gerçekleştirilir. Bunlar birkaç şekilde gelir:

 • olduğunu, Bağlama, vatandaşları gerektirenler belli pozitif eylemler yapmaya.
 • Yasaklayıcı, bu belli dekstvy etmenin kabul edilemez işaret standartlardır.
 • Yetki. Onlar kendi yetkilerinin kapsamını tanımlayan bazı işlemleri yürütmek için İnsan Hakları güvenli.

Bununla birlikte, standartların her biri, bu üç özelliğin herhangi formüle edilebilir. Ve bu belli şartlara bağlıdır. yasanın bazı düzenleyici kural, bu niteliklerin çeşitli özellikler birleştirir. Örneğin, bir ceza davası bir görev olarak ve soruşturmayı yürüten kişinin hak olarak kabul edilebilir. Önemli olan - doğru belirli bir eylemi koşullarını analiz etmek.

olan yasal düzenleme standartlarını iki tip, ilk yasaklar ve bağlayıcı zorunludur için. Bu da geri alınamaz anlamına gelir. Ama Üçüncü Türden kuralları, yetki, çoğu durumda, dispositive, ve alıcının ortak norm davranışı ile tutarlı izin verir. Bu arada, aynı gerekçelerle tespit edilebilir ve diğer yasal normlar, tipleri yani isteğe bağlı ve öneri.

normatif düzenleme özetlenen çeşitli seçenekler arasından seçim için bir fırsat sağlayarak, belirli bir durum ve alternatif uyarınca alıcı göz önünde bulundurarak da durumsal vardır. hukuk düzenleyici fonksiyonu da teşvik normlar vasıtasıyla gerçekleştirilir. Onların ana özelliği teşvikler, yaptırımlar yoluyla kişilerin davranışları üzerindeki olumlu etkisi olması. Birçok bakış kısa, tam tersine olarak, hukukun üstünlüğü olan bir kamçı değil, aynı zamanda havuç olamaz.

Yasal yerleşim aşaması

Herhangi bir sistemde olduğu gibi, yasal düzenleme elemanları ve adımlar ayrılmıştır. ikincisi bu standartları, üçüncü aşama yaratma süreci takiben hukukun üstünlüğünü tesis yönelik farkındalığı içerir - spesifik konularda hak ve görevlerin ortaya çıkması ve sonrakinin - sübjektif haklar ve yasal sorumlulukların hayata geçirilmesidir bir uygulama. elemanları gelince, onlar yukarıdaki adımlara karşılık ve şunlardır:

 • hukukun üstünlüğü;
 • davranış kuralları içeriği;
 • Belli kuralların ihlali için sorumluluk önlemleri (yasal) kurulması;
 • ilişki (mevcut kanun ve reel eylemin temelinde doğan);
 • yasal sorumlulukları ve hakları uygulayan eylemleri.

Ahlak ve düzenleyici fonksiyonu

Bireysel ve toplumsal bilincin oluşmasında ve gelişmesinde büyük bir rol ahlaka vasıtasıyla yürütülür bir eğitim işlevini oynar. Bir kişinin eğitim ve ikna ahlaki nitelikleri yöntemlerle ahlaki tecrübe, geliştiğinde zihin, duygular, alışkanlıklar, öz disiplin ve kendi gelişimi yeteneği, tabii ki, ahlak düzenleyici fonksiyonunu orada faaliyet sevilimektedir oluşturulur. Bu arada görgü, iletişim vb. D. mevcut sosyal kurallarla yürütülür, ikincisi en önemli ahlaki regülasyon mekanizmalarından biridir.

Haberleşme ahlak sisteminin işareti ve bilginin iletimi insan gelişiminin en erken aşamalarında nedeniyle kendisine oluştu olan iletişimsel işlevini yerine getirir. Kısaca, ahlaki düzenleyici fonksiyonu temel olarak iletişim tarafından gerçekleştirilir. Bir toplumun üyeleri arasında Onun sayesinde, gerçek insanın ilişkileri oluşur. Haberleşme insanlar için, sadece aynı zamanda bir ya da yararlı bilgiler başka ama iletimi için olumlu duyguların çok, bu çok iletişimin zevk almak için gereklidir. insanlar iletişim kurallarını varsa, bu iletişim daha keyifli ve insancıl olmasını sağlar.

İletişim türleri ve işlevleri

Adam - toplumsal bir varlık. O insanlarla etkileşim koşullarında yaşıyor. İletişim olmadan Sosyal iletişim mümkün değildir. İnsanlara ve onların sosyal anlam arasındaki etkileşimin spesifik formu insan deneyimi ve bir kuşaktan diğerine kültürün formlarının transferi olmasıdır. çocuk konuşmaya başlar ve sadece yaşlı, tecrübeli insanlarla iletişim sürecinde bilinçli bir kişiliğe dönüşür. Bu olmadan, insan ruhu ve bilinç oluşumunu olmayacak. Şüphesiz herkes kurt sürüsü içinde olmak, hayvanların düzeyinde kalır Kipling'ın Mowgli, kitabının karakterini hatırlar.

iletişim türleri ve işlevleri ne var edilir mi? İlk olarak, bu insanlar arasında bilgi alışverişi olan iletişim tarafında, olduğu; ikincisi, bu koordinasyonu ve kişilerarası etkileşimin organizasyonunu teşvik eden bir interaktif partidir; Üçüncü olarak, bir güven ilişkisi kurmak ve birbirleri ile bir anlayış ulaşmak için ortaklar yardımcı algısal yan vardır. iletişim öğrenmenin gerçekleştiği aracılığıyla Ve öyle.

Düzenleyici evrensel eğitim eylemler

Yani sağlıklı kişiler arası ilişki içine girme ve çevre ile etkileşim mümkün çocuğun kişiliğinin, dışarı, o toplumun bir üyesi olmayı öğrenmek bebeklikten olduğunu büyüdü. O, tabii ki, ailede alır vardı ilk bilgi, daha sonra çocuk grubu (anaokulu, okul) uygulanabildiği yerde düzenleyici ACU (evrensel eğitim eylemler) girer. Ayrıca bu makalede biz onların özünü açığa ve temsil ettikleri anlamaya çalışacağız.

Geniş anlamda bu terim, yeni bilgi ve sosyal deneyimi atayarak bilinçli yetiştirilmesi yoluyla, kendini geliştirme öğrenmek yeteneğini belirtir. Ama ECU dar anlamda - beceri ve kendisine bağımsız, yeni bilgi elde alışılmadık becerileri ve yetkin sürecini organize etmek yardım etmek öğrencinin hareket etmenin yollarından kümesidir. Kısacası, düzenleyici ACU düzeltme ve eğitim faaliyetinin düzenlenmesi sağlarlar. Bunlar arasında:

 • hedef belirleme;
 • planlaması;
 • öngörme;
 • düzeltme;
 • değerlendirilmesi;
 • otoregulasyon ve diğ.

Düzenleyici eylem - bu bilgi ve öğrencilerin okula sonuna kadar tüm yol öğrenmesi gereken becerileri vardır.

Din ve Ahlak

Bu bölümde, sosyal regülasyon mekanizmalarının tanıtımı ile devam edecek. Bu kez din ve düzenleyici fonksiyonları üzerinde durulacak. Her şeyden önce, bu kavramın nasıl yorumlandığını bilimsel olarak düşünün. Din - bu toplum ve yapısında önemli bir yer işgal eden bir kamu kurumudur. Toplumsal bilinç biçimi olarak görür ve birbirleri ile toplumun ilişkileri düzenleyen hangi belirli fikirleri, ifade eder. Bu fikirler Allah'ın emirlerine şeklinde ortaya çıkan belirgin davranış kalıplarının ve normlar sistemi olarak mevcuttur. onlar yakın bir ceza korkusu yanı sıra tüm yaptıklarının "tetikte göz" izler inancına tarafından tahrik edilir, çünkü bir kelime, sadık, aşağıdaki ilahi talimatlar, belirli suçlar ve suçların komisyon kaçınmak.

dinin düzenleyici fonksiyonu, yiyecek ve cinsiyet gibi insan yaşamının bile en mahrem küreleri, etkileyen sosyal davranışın özel kurallara dayanmaktadır.

sosyal düzenlemenin mekanizmalardan biri olarak Kültür,

Kültür - Bu hayvanlardan insanı ayıran şeydir. kardeşlerine farklı olarak, insanlar sadece kendi çevrelerine uyum, ama bilinçli olarak değişmez. doğasıdır doğallık dünyasına, karşıdır sözde yapay bir dünya - Bu değişikliklerin bir sonucu olarak çeşitli fikirler, semboller ve değerler vardır. Bu değerler sadece yetişmesi ve eğitim sürecinde nesilden gelen aktarılır. Bu kültür, gibi anlamına gelir hukuk ve ahlak, sosyal ilişkilerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar.

Kültürün düzenleyici fonksiyonu kendi idealleri, kültürel normlar ve değerler ve davranış modellerine etkileri yoluyla davranış kalıplarını oluşturmaktır. Kısacası, kültür, bir bütün olarak kişinin ve toplumun etrafında insanlar çalışmak zorunda olduğu çerçeveyi çizer. böylece şirketin çalışanları arasında, aile, okul topluluk üyeleri arasındaki ilişkinin tabi bir kültürün içinden. D.

Sonuç

Bu yazıda devletin düzenleyici bir işlev ne olduğu anlamını ortaya poporobovat. Zaten belirtildiği gibi, bu mevcut ekonomik, yasal ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor bir faaliyettir.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 unansea.com. Theme powered by WordPress.